„Ponadnarodowa mobilność uczniów”

 

 

 

Nasza szkoła będzie realizować przedsięwzięcie nr 2020-1-PMU-3268 do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

Tytuł projektu: ,,Mobilność uczniów kluczem do sukcesu szkoły”.
Zapraszamy zainteresowanych uczniów  z klas: VI-VIII do składania dokumentów rekrutacyjnych do 6 września 2021 r.
Wyjazdy do Rumunii planujemy w dwóch terminach:
19.09-02.10.2021 r-14 dni
03.10-09.10.2021 r.-7 dni
Formularz_rekrutacyjny
Formularz_zgloszeniowy
RODO