PROGRAM INSTALING

We wrześniu tego roku nasza szkoła przystąpiła do Programu Instaling. Koordynatorem jest Pani Małgorzata Olszewska.

InstaLing to strona WWW do skutecznej nauki słówek. Obecnie InstaLing wspiera naukę języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, ortografii polskiej oraz tabliczki mnożenia.
Program InstaLing dla Szkół daje Nauczycielowi, uczniom i rodzicom bezpłatny dostęp do InstaLing w ramach programu szkolnego. Dodatkowo Nauczyciel dostaje bieżące wsparcie we wdrożeniu i używaniu systemu od zespołu InstaLing.
InstaLing jest:
– systemem do nauki nowych słówek
– systemem do utrwalania słówek
– systemem do kontroli systematyczności pracy ucznia
– systemem do śledzenia postępów ucznia
Program ma wspierać uczniów w nauce i przyswajaniu słownictwa obowiązującego w poszczególnych klasach. Uczestniczą w nim uczniowie klas IV-VIII. Ich zadaniem jest regularne odwiedzanie platformy językowej w celu utrwalania nowych słówek. Celem przystąpienia do programu była chęć zmobilizowania i zmotywowania uczniów do systematycznego przyswajania znanych i nowych słów w sposób łatwy i przyjemny. Uczniowie posiadają własne loginy i hasła, dzięki czemu mogą wykonywać sesje słownikowe na każdym urządzeniu (mobilnym bądź stacjonarnym). Rodzice mogą dołączyć do swoich dzieci na platformie i kontrolować ich postępy. Uczniowie mogą w łatwy sposób otrzymywać pozytywne oceny, wystarczy, że każdego dnia poświęcą 5-10 minut na przećwiczenie piętnastu słówek. Po każdym miesiącu system wystawia oceny za bardziej lub mniej systematyczną pracę. Zachęcam wszystkich uczestniczących w programie do codziennych sesji, a efekty w postać znajomości słownictwa i dobrych ocen nadejdą niebawem. Niektórzy uczniowie od początku pięknie pracują i cieszą komentarze, że praca na platformie im pomaga.
Więcej informacji na stronie www.instaling.pl

Program powszechnej nauki pływania „Umiemy pływać”

Realizowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów klasy III Szkoły Podstawowej. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania.

Główne cele programu:

  • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
  • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
  • profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
  • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych,
  • efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
  • wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w szczególności uczniów,
  • zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni,
  • edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.