Nauczyciele zatrudnieni w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Rudce w roku szkolnym 2021/2022

L.p.

Imię Nazwisko

Nauczany przedmiot

Pełniona funkcja

 1. Monika Godlewska

świetlica

dyrektor szkoły

 2. Urszula Niemyjska

edukacja wczesnoszkolna

wych. kl. III

 3.

Bożena Gałecka

edukacja wczesnoszkolna

wych. kl. I

 4.

Małgorzata Fronc

język polski

wych. kl. VII

 5.

Antonina Koc

edukacja wczesnoszkolna

wych. kl.II
 6.

Krystyna Kuczyńska

pedagog szkolny

 

 7.

Teresa Półtorak

plastyka

 bibliotekarz

 8.

Małgorzata Olszewska

jęz. angielski

wych. kl.IV
 9.

Joanna Fronc

matematyka , przyroda, chemia

wych. kl.VIII B

 10.

Renata Gawrysiak

wychowanie przedszkolne

wych. 0C

 11.

 12.

Anna Półtorak-Gieros

 


Wioleta Wasilewska

logopeda, wychowanie przedszkolnewychowanie przedszkolne

wych.  0B

 


wych 0A

 13.

Janina Smolarczuk

religia, plastyka, wych. fiz.

wych. kl. VI

 14.

Wiesław Susoł

jęz. niemiecki

 
 15.

Edyta Godlewska

język angielski

 
 16

 Wiesława Golińska

język polski, WOS

wych. kl. V
 17.

Monika Bobel

technika, świetlica, wych. fiz.

 


18.
 
Grzegorz Sokołowski
 
wych. fiz.

wych.  kl. VIIb

19.

 
Barbara Kozłowska

zaj. rewalidacyjne

 

20.

Ks. Tadeusz Czyżak

religia

 
 
21.
 
Maria Sobolewska


edukacja dla bezpieczeństwa

 

22.

Mirosława Chojnowska

 muzyka

 

 23.


24.


25.

Anna Wojtkowska


Marek Michałowski


Katarzyna Zamachowska

fizyka


informatyka


wychowanie przedszkolne