Youngster

youngsterefrwp

 

Czym jest program „Youngster”?

Jest to program współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz Gminę Rudka.  Program ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich oraz ułatwienie im dostępu do miejskich szkół średnich. Priorytetem w działaniach jest stworzenie wszystkim chętnym klas siódmych i ósmych  możliwości uczestnictwa w podatkowych zajęciach z języka angielskiego.

Uczniowie  Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce po raz trzeci uczestniczą w programie „Youngster”. Zajęcia prowadzi p. M. Olszewska.

W ramach programu „Youngster”

 • zajęcia odbywają się w niewielkich grupach do 15 osób, odpowiadających poziomowi znajomości języka angielskiego przez uczniów;
 • program przewiduje 90 godzin dodatkowych zajęć w ciągu roku szkolnego dla danej grupy;
 • gimnazjaliści otrzymują bezpłatne podręczniki oraz wyprawki i mają możliwość sprawdzania wiedzy na platformie e-learningowej;
 • nauczyciele prowadzący zajęcia biorą udział w szkoleniach doskonalących ich kwalifikacje zawodowe;
 • uczniowie kończący zajęcia uzyskują odpowiednie certyfikaty;
 • biblioteki szkolne corocznie są wyposażone w dodatkowe materiały edukacyjne (do 300zł);
 • uczestnicy programu mogą wziąć udział w konkursie na najlepszego ucznia i wiodącego nauczyciela oraz w konkursie projektów klasowych „Teenagers in action”.

Program został zapoczątkowany w 2007 roku. W danym roku szkolnym uczestniczy w nim blisko 4 tysiące uczniów ze 160 gimnazjów z terenów wiejskich.

W ubiegłym roku w naszej szkole w programie uczestniczyło 12 uczniów. Nie tylko poszerzyli swoje umiejętności językowe, nabrali większej pewności siebie, uzyskali lepsze wyniki na egzaminie końcowym w stosunku do uczniów, którzy nie brali udziału w zajęciach. Najważniejsze jest jednak to, że ich motywacja nauki języka wzrosła w bardzo widoczny sposób.

W obecnym roku szkolnym w zajęciach uczestniczy 8 uczennic (szkoda, że tak niewiele, gdyż korzyści z uczestnictwa są naprawdę duże, zdobyta wiedza oraz pewność siebie).
Spotykamy się dwa razy w tygodniu i realizujemy 3 godziny lekcyjne.

 1. Nie nosimy książek! Zostawiamy je w szkole!
 2. Nie odrabiamy prac domowych! Nikt ich nie zadaje!
 3. Nie piszemy klasówek! Nie jesteśmy pytani na ocenę!
 4. Piszemy 3 testy online w ciągu roku szkolnego! Już po pierwszym teście widzimy, że umiemy więcej
 5. Zajęcia są bezstresowe i przyjemne!

Zachęcamy uczniów klas najstarszych do uczestnictwa w programie!

Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o programie wejdźcie na stonę: www.youngster.pl