Szansa na rozwój

kapital-ludzki-logoUE+EFS_L-mono-300x110

Projekt ,,Szansa na rozwój” współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 Od 2 stycznia 2014 r. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rudce rozpoczął realizację projektu pt. ,,Szansa na rozwój”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.2. Wszystkie formy zajęć są bezpłatne. Dla uczniów jest to niepowtarzalna okazja, aby wyrównać braki edukacyjne, rozwinąć i pogłębić swoje zainteresowania i uzdolnienia, rozbudzić zainteresowania nauką, kulturą, turystyką, a także w sposób pożyteczny spędzić wolny czas.

Działaniami projektowymi zostaną objęci uczniowie i uczennice klas IV-VI Szkoły Podstawowej i klas I-III Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Rudce.

Głównym celem projektu „Szansa na rozwój” jest podniesienie jakości kształcenia i zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych 90 uczniów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rudce w okresie od stycznia 2014 r. do czerwca 2015 r.

Wsparcie realizowane w ramach projektu i obejmuje realizację:

1. Dodatkowych zajęć dla uczniów Szkoły Podstawowej

 • Język polski – zajęcia rozwijające i wyrównawcze
 • Matematyka – zajęcia wyrównawcze
 • Zajęcia artystyczne „Złote rączki”
 • Zajęcia sportowe
 • Warsztaty taneczne

2. Dodatkowych zajęć dla uczniów Gimnazjum

 • Język polski – zajęcia wyrównawcze
 • Matematyka – zajęcia doskonalące i wyrównawcze
 • Zajęcia przyrodniczo-informatyczne „Przyroda i krajobraz w obiektywie-wirtualne podróże po regionie i Polsce”
 • Zajęcia sportowe
 • Warsztaty taneczne

3. Specjalistycznych zajęć dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • Zajęcia logopedyczne
 • Wsparcie psychologiczne

4. Doradztwa zawodowego

5. Wyjazdów edukacyjnych

Do prowadzenia zajęć zakupione zostaną pomoce dydaktycznych i sprzęt multimedialny, które wzbogacą bazę dydaktyczną szkoły. Szczególnie atrakcyjne dla uczniów będą edukacyjne formy wyjazdowe. Zaplanowane zostały: 4-dniowy wyjazd edukacyjny do Krakowa i Ojcowskiego PN, 1-dniowe wycieczki do Białowieży i Warszawy, wyjazdy do teatru, opery, na basen i lodowisko oraz 5-dniowy wyjazd na zieloną szkołę.

Rekrutacja na zajęcia odbywa się na terenie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rudce w styczniu i wrześniu 2014 r.
Informacji na temat projektu udzielają:

 

Krystyna Kuczyńska
Koordynator Projektuemail: k.kuczynska@vp.pl

Barbara Małgorzata Kozłowska
Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji

email: kozlowskabarbara@op.pl

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Projekcie.

Dokumenty związane z projektem

Regulamin Rekrutacji SP

Regulamin Rekrutacji Gimnazjum

Zestawienie zajęć

Zestawienie wyjazdów