Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce jest Pani Monika Godlewska.

Szkoła liczy 11 oddziałów i zatrudnia 25 nauczycieli. Organem prowadzącym jest Urząd Gminy Rudka. Do szkoły uczęszczają uczniowie  z terenu Gminy Rudka i niektórych miejscowości z Gminy Brańsk. Z uwagi na uczniów dojeżdżających, w szkole funkcjonuje  świetlica oraz stołówka szkolna. Szkoła posiada salę komputerową, halę sportową, boisko Orlik, siłownię oraz Gminne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W bibliotece szkolnej funkcjonuje Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. W szkole zatrudniony jest pedagog i logopeda. Nasi uczniowie wydają gazetkę „Szkolny Ekspress”.

W 2006 r. szkoła otrzymała imię Papieża  Jana Pawła II, a w 2011r. otrzymaliśmy sztandar z wizerunkiem naszego Patrona. Na pamiątkę tych wydarzeń, każdego roku 16 października obchodzimy Święto Szkoły.

Należymy też do Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.

Prezentacja szkoły

Budynek główny i boisko szkolne

Wejście do budynku od ul. Szkolnej ZS od podwórka 1 ZS od powdórka 2 Orlik Orlik

Sale dydaktyczne i rekreacyjne

Biblioteka szkolna Świetlica Pracownia informatyczna Pracownia informatyczna Siłownia Siłownia