Samorząd szkolny

Opiekunem Samorządu Szkolnego  jest  Pan Grzegorz Sokołowski.

Głównym zadaniem Samorządu Szkolnego jest organizowanie życia kulturalno-rozrywkowego uczniom naszej szkoły oraz pomoc w uroczystościach szkolnych i apelach.

  • przewodnicząca  SU – Karolina Półtorak
  • z-ca przewodniczącej – Maja Szendomierska
  • skarbnik – Michał Półtorak