Samorząd szkolny

Opiekunem Samorządu Szkolnego  jest  Pan Grzegorz Sokołowski.

Głównym zadaniem Samorządu Szkolnego jest organizowanie życia kulturalno-rozrywkowego uczniom naszej szkoły oraz pomoc w uroczystościach szkolnych i apelach.

  • przewodniczący  SU – Bartłomiej Paprocki
  • z-ca przewodniczącego – Julita Otap
  • skarbnik – Gabriela Sopek