SKŁAD  RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W RUDCE

w roku szkolnym 2018/2019

 

Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca Agnieszka Marciniak
Z-ca przewodniczącej Izabela Markowska
Skarbnik Beata Szendomierska
Sekretarz Dorota Smolarczuk

 

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca Marzena Pampuch
Członek Małgorzata Kujawska
Członek Halina Szymoniak