SKŁAD  RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W RUDCE

w roku szkolnym 2020/2021

 

Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca Izabela Markowska
Z-ca przewodniczącej Agnieszka Marciniak
Skarbnik Bogumiła Krasowska

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Przemysław Anusiewicz
Członek Monika Kwiatkowska
Członek Paulina Kwiatkowska