Historia

Pierwsza wzmianka o szkole w Rudce pochodzi z 1905 roku, kiedy to utworzono państwową wiejską szkołę z językiem rosyjskim. Miała się ona mieścić w murowanym budynki, który celom oświatowym służył także w okresie międzywojennym. Dostępne źródła historyczne podają, że w roku 1941 zaczęła funkcjonować w Rudce szkoła polska, niestety krótko, gdyż Niemcy zamknęli ją w 1943.Do zakończenia wojny szkoła pozostała pusta.

Dopiero w 1955 roku przystąpiono do jej rozbudowy. Rok później dobudowano drugie skrzydło szkoły-wszystko w czynie społecznym.

Ostatecznie w 1958 roku oddano do użytku cały budynek.

W zależności od ustaleń władz oświatowych placówka w Rudce była: zbiorczą szkołą gminną, zbiorczą szkołą, szkołą podstawową. W 1999 roku w wyniku reformy szkolnictwa powstało gimnazjum z trzyletnim cyklem kształcenia. Konieczna była zatem rozbudowa szkoły. Uczniowie klas 0-III zostali przeniesieni do nowego budynku. Doczekaliśmy się też hali sportowej, która służy nam do dziś.

W roku szkolnym 2003/2004 szkoła podstawowa i gimnazjum połączyły się w zespół szkół, któremu 16 października 2006 roku nadano imię wielkiego Polaka Jana Pawła II. Wówczas obecny wśród nas Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Antoni Dydycz poświęcił popiersie Papieża-Patrona szkoły.

Dzięki staraniom wielu osób m.in. Wójta Gminy Pana Andrzeja Anusiewicza, 18 października 2011r. nasza szkoła otrzymała sztandar, który dziś pełni funkcję reprezentacyjną podczas różnych uroczystości szkolnych i państwowych.

Napawa nas dumą fakt, że nasza szkoła nosi imię wielkiego Polaka, niezwykłego człowieka- Jana Pawła II i ma  sztandar z wyhaftowanym wizerunkiem naszego Patrona.

Dyrektorzy szkoły:

 • Antoni Piróg 1945 – 1950
 • Julian Łoziński 1950 – 1955
 • Władysław Goliński 1955 – 1958
 • Zbigniew Szcześniak 1958 – 1980
 • Antoni Puchalski 1981 – 1986
 • Władysława Spalińska 1986 – 1992
 • Józefa Nazarewicz 1992 – 1998
 • Mieczysław Korzeniewski 1998 – 1999
 • Jan Dobosz 1999 – 1999
 • Grażyna Nosal 1999 – 2001
 • Danuta Elżbieta Kresso 2001 – 2018
 • Bożena Kowalczuk 2018 – 2020
 • Monika Godlewska 2020 – obecnie

Z kroniki szkolnej…

Najstarsza zachowana kronika szkolna pochodzi z 1944r. Zamieszczamy ciekawsze fragmenty. Niestety, nie wszystkie zapisy są czytelne:

30.VIII.1944r.

Po oswobodzeniu wsi została pusta szkoła. Na dachu kilkanaście zbitych dachówek od rozrywających się granatów. W  oknach kilka szyb. Sale szkolne puste, brak ławek, tablic, szaf.

31 VIII 1944r.

Zbieramy po wsi ławki szkolne, okna „szklimy” dyktą. Tablic nie ma.

1 IX 1944r.

Uroczystym nabożeństwem rozpoczynamy naukę. Szkoła o 4 siłach nauczycielskich: Piróg Antoni-kierownik szkoły, nauczyciele: Jakubowska Michalina, Zdańkowska Aniela, Feducik Stanisław, nauczyciel religii: s.Derwiszyńska Stanisława. Front stosunkowo blisko, bo w Rudce jest stale wojsko. Zaczynamy pracę w czasie działań wojennych.

15 XI 1944r.

Nauczycielka Jakubowska Michalina założyła Szkolne Koło PCK.

5 XII 1944r.

Zbieramy na gwiazdkę na Żołnierza Polskiego. Dzieci przynoszą przeważnie machorkę.

5 I 1945r.

Pierwszy spis ludności, a więc nauczyciele spisują.

28 IV 1945r.

Dzieci szkolne zbierają szyszki i tym sposobem przyczyniają się do zalesiania zdewastowanych lasów.

05 IX 1945r.

Z powodu opóźnionego remontu klas rozpoczynamy rok szkolny uroczystym nabożeństwem w kościele. Nauczycielem religii zostaje ks. Michał Badowski.

13-30 IX 1945r.

Przerwa w nauce z powodu tyfusu.

09 X 1945r.

Wprowadzono w kl. VI język francuski.

27 IV 1946r.

Święto Lasu” – dzieci szkolne sadziły jarzębinę pod Lubieszczami.

30 IV 1946r.

Wójt zawiadomił o zarządzeniu starosty, iż 3 V 1946 nie prowadzić dzieci do kościoła.

9 V 1946r.

Rocznica kapitulacji Niemiec-dzień wolny od nauki.

Rok szkolny 1946/47

W szkole pracuje 5 sił nauczycielskich: Piróg Antoni-kierownik szkoły i nauczyciele: Jakubowska Michalina, Popławska Józefa, Zawadzka Irena, Wojtkowski Józef. Nauczycielem religii jest ks. Michał Badowski.

09 X 1946r.

Zebranie Opieki Szkolnej: Dominiuk Jerzy, Woroszył Aleksander. Omówiono sprawy brakujących szyb, opału i dopłat od dzieci dla nauczycieli.

14 X 1946r.

Gmina zamiast opału przysyła kartkę, żeby kierownik szkoły z Opieka Szkolną zakupił drzewo, a gmina zwróci.”

8 XI 1946r.

Angielczyk Adam wreszcie przywiózł szkło z Bielska i przystąpiono do szklenia okien.

14 I 1947r.

Nie ma opału, w szkole nie palono, dzieci poszły do domu.

27 I 1947r.

Wojtkowski Józef przywiózł z Insp. Szk.  mapę i pierwsze książki do biblioteki szkolnej.

8- 22  II 1947r.

Nie było nauki z powodu mrozów.

26 VIII 1947r.

Wacław Kaliszewski zgodzony przez Zarząd Gminy w Brańsku rozpoczął remont szkoły- pracuje sam 12 dni. Z powodu remontu rozpoczęcie roku szkolnego jest 12 IX 1947r.

1 IV 1948r.

Pielęgniarka badała dzieci szkolne pod względem zdrowotności: anemia-6 osób, płuca-30, powiększenie gruczołów-14, jaglica-40, zapalenie oczu-23, świerzb-6.

1 IX 1948r.

Rozpoczęcie roku szkolnego. Szkoła otwiera po raz pierwszy siódmą klasę, wprawdzie połączoną z szóstą, ale już jest siedmioklasowa.

8 IX 1948r.

Komisyjnie: Wójt Murawski, sekretarz Kunicki, sołtys Iwańczuk Feliks, przew. Gminnej Rady Narodowej Borek Kazimierz odbierają remont wykonany przez Kuryłowicza.

29 IV 1949r.

Dzień Lasu- stanęło do pracy 115 uczniów. Po Mszy św. wyruszyliśmy do lasu Józefin i posadziliśmy 5ha lasu: dębem, świerkiem, sosną.

14 VI 1949r. Egzamin pisemny dla klasy Vi VII

15 VI 1949r. Egzamin ustny z matematyki.

17 VI 1949r. Egzamin ustny z matematyki.

18 VI 1949r. Egzamin ustny z języka polskiego.

21, 24, 28 VI 1949r.

Próbne szczepienia przeciwgruźlicze.

31 VIII 1949r.

Przyjąłem z gminy 15 ławek szkolnych 2-osobowych.

1 X 1949r.

Dzieci same poszły na Mszę św. do kościoła. W tym roku pierwszy raz nie poprowadzono do kościoła- w myśl rozporządzenia Ministra Oświaty. Od 1 września pracuje Małysko Tadeusz.

18 X 1949r.

Na trasie Rudka-Brańsk (po 4-tej godzinie lekcyjnej) urządzono biegi jesienne.

16 XI 1949r.

Otwarcie kursu dla analfabetów i półanalfabetów.

20 XI 1949r.

Powstaje ZOZ. Przewodniczący Radziszewski Jan, sekretarz- Gajcyg Lucyna, członek – Radziszewska Józefa.

21 XI 1949r.

Położna Muczyńska Helena szczepiła ospę wśród dzieci całej szkoły.

19 XII 1949r.

Kino objazdowe nr 149 urządziło specjalny seans dla dzieci szkolnych. Wyświetliło film sowiecki „Bokserzy”. Wstęp 20 zł.

21 XII 1949r.

Odbyła się akademia z okazji 70-lecia urodzin Stalina.

17 I 1950r.

Otwarcie agencji pocztowej w Rudce.

Rok szkolny 1950/1951

Kierownikiem szkoły został ob. Łoziński Julian. Rok szkolny rozpoczęło 5 sił nauczycielskich.  Dnia 3 września dzieci uczestniczyły w dożynkach PGR- u w Rudce. Dnia 7 października uczniowie szkoły zbierali ziemniaki w PGR Rudka. 10 października w związku z 33 rocznicą Wielkiej Rewolucji Socjalistycznej założono Szkolne Koło TPPR o 51 członkach.

Rok szkolny 1951/52

Rok szkolny rozpoczął się pod hasłem „Walka o lepsze wyniki w nauce i wychowanie-to nasz wkład w walkę o pokój i Plan 6-letni”. W gronie nauczycielski nastąpiły zmiany. Małysko Tadeusz i Radziszewski Jan i Józefa zostali przeniesieni, a na ich miejsce przybyli: Woroniecka Janina, Maćkowiak Czesław. Wrócił też Pirogowicz Antoni, który w ubiegłym roku został przeniesiony do powiatu Sokółka. Do szkoły zgłosiło się 286 dzieci: kl. I- 38, kl.II-37, kl.III-42, kl.IV- 35, kl.V-46, kl.VI-41, kl.VII-47. (…) Dnia 31 maja w dniu Święta Ludowego uczniowie klasy VII brali udział w międzyszkolnych zawodach Rudka- Brańsk i Rudka zwyciężyła w siatkówkę 3:1.

Rok szkolny 1952/53

1VIII Gmina Brańsk został rozbita na 4 oddzielne jednostki administracyjne i Rudka została siedzibą GRN Rudka. Do szkoły zgłosiło się 258 uczniów. W miesiącu październiku uczniowie klasy VII brali udział w przygotowaniach przedwyborczych do Sejmu. Przygotowali spis wyborców w trzech egzemplarzach po 2800 nazwisk, a należność za pracę przekazali na odbudowę Warszawy. Przygotowali transparenty w związku z wyborami do Sejmu 26 października. (…) 7 XI w godzinach wieczornych w sali Domu Parafialnego odbyła się akademia w związku z rocznicą Wielkiej Rewolucji Październikowej . Miejscowa ludność i dziatwa szkolna wysłuchała referatu i recytacji wierszy w języku polskim i rosyjskim. (…) W dniu 5 marca zmarł Józef Stalin. Klasy udekorowano hasłami. W klasach były pogadanki o życiu i pracach Stalina. 9 marca o godzinie 10 przeniesiono ciało do mauzoleum. Młodzież szkolna uczciła pamięć Stalina 1 minutą milczenia.(…) Dnia 2 maja młodzież szkolna z klas III-VII wraz z młodzieżą szkolną innych szkół była na wycieczce w Czyżach. Uczniowie interesowali się zagadnieniami spółdzielni produkcyjnej. Objaśnień udzielał sekretarz KG PZPR opowiadał o dorobku spółdzielni i życiu członków. W drodze powrotnej młodzież zatrzymała się w Bielsku Podlaskim i pod opieką nauczycieli oglądała stację kolejową w chwili, gdy przybył na stację pociąg.

Rok szkolny 1953/54/55

( Zapisy w kronice mało czytelne), dotyczą obchodzonych rocznic typu:

17 stycznia rocznica wyzwolenia Warszawy,

21 stycznia rocznica zgonu Wł. Lenina,

23 lutego święto Armii Radzieckiej,

5 marca rocznica zgonu Józefa Stalina

27 IV z okazji Święta Pracy w sali Straży Pożarnej odbyła się  akademia dla młodzieży szkolnej i tutejszego społeczeństwa. Na zakończenie akademii przybył zespół artystyczny z Liceum Pedagog. w Białymstoku. Komitet Rodzicielski zakupił 20 drzewek owocowych i uczcił  w ten sposób 10-lecie Polski Ludowej. Założono sad realizując hasło „Ukwiecimy sady, ustroimy zielenią ojczystą ziemię”. Szkoła zakupiła i zasadziła 50 krzewów morwowych z funduszu ze zbiórki złomu.”

Rok szkolny 1955/56

W szkole pracuje 7 nauczycieli. Uczniów jest 286. Klasy są liczne: I-35, II-44, III-49, IV-28, Va-29, Vb- 28, VI- 39, VII-32. Ze względu na dwie równoległe klasy piąte Prezydium GRN oddało jedną z sal we własnym lokalu. W czasie akcji wykopkowej w miejscowym PGR Rudka harcerze brali czynny udział i zarobione pieniądze w kwocie 667zł przeznaczyli na zakupienie sztandaru harcerskiego. Wydział Oświaty biorąc pod uwagę w/w inicjatywę przydzielił drużynie 3 fanfary i 1 werbel.

Piękną uroczystość zorganizowała szkoła miejscowemu społeczeństwu na dzień 38 Rocznicy Rewolucji Październikowej. W przepełnionej po brzegi sali OSP Rudka po oficjalnej akademii 22 harcerzy i harcerek złożyło na ręce I Sekretarza KP PZPR tow. Al. Kamińskiego uroczyste przyrzeczenie.

Dzięki ofiarności miejscowego społeczeństwa i  pomocy Wojew. Komitetu Budowy Szkół, który przydzielił 40 tys. zł przystąpiono do rozkopywania fundamentów pod budowę sal lekcyjnych. W pracy przy rozbiórce szkoły wyróżnili się: Półtorak Ludwik, Mańkowski Józef, Bobel Edward, Mańkowski Bronisław i inni.

Od 30 I do 12 II przerwano naukę z powodu dużego mrozu.  Z powodu silnych mrozów i zamieci Ministerstwo Oświaty polecił przerwać naukę o 13 II do 20 II 1956.

12 III 1956r zmarł w Moskwie tow. Bolesław Bierut. Na znak żałoby wywieszono flagę przybraną kirem.

Wczesną wiosną przystąpiono do dalszej pracy przy rozbudowie szkoły.

Rok szkolny zakończono 23 VI 1956r. Klasę VII ukończyło 32 uczniów.

Rok szkolny 1956/57

Pracę rozpoczęło 9-cio osobowe Grono Nauczycielskie: Goliński Władysław(dyrektor), Orzełowska Julia, Kornego Jadwiga, Bodych Stefania, Jóźwiak Janina, Kołoszko Danuta, Niewińska Jadwiga, Strzelec Ludwik.

W okresie wakacji trwały prace przy dalszej rozbudowie szkoły. Więźbę dachową wykonuje Władysław Łukasik i Albin Safaryn, a roboty murarskie Twarowski Zdzisław. Piętro szkoły przeznaczono na mieszkania nauczycielski. Informacja na ten temat ukazała się w „Gazecie Białostockiej”. Dzięki poparciu mieszkańców Rudki, Dyrekcji PGR Rudka, nadleśniczego Dołęgowskiego Jana, władz powiatowych i wojewódzkich z końcem listopada udało się zakończyć budowę i oddać budynek do użytku. 24 listopada 1956 roku dokonano uroczystego otwarcia.

15 II 1957r została zorganizowana 3-letnia Szkoła Przysposobienia Rolniczego. Do szkoły uczęszcza 29 uczniów w wieku 14-24 lat z ukończoną klasą VII.

Z końcem marca 1057r Wojew. Komisja Planowania Gospodarczego w Białymstoku przydzieliła 50.000 szt cegły, 5.400 szt kafli, 300 szt dachówki oraz 1000 m2 eternitu na pokrycie dachu.

Z początkiem kwietnia założono fundament pod dalsze skrzydło szkoły, a majster Kuryłowicz Antoni otynkował mieszkania dla nauczycieli.

1 maja 1957r. obchodziliśmy nieco odmiennie pod względem formy. W tym roku świętowaliśmy w Rudce, a nie w Brańsku. O godz. 11 miejscowa ludność, instytucje, szkoła zebrały się na placu PGR w Rudce. Tu odbył się krótki wiec, podczas którego referat wygłosił kierownik szkoły Wł. Goliński oraz Dyrektor Zespołu PGR inż. Zawistowski Michał. Orkiestra zagrała Hymn oraz Międzynarodówkę. Po wiecu kierownik szkoły wręczył absolwentom kl. VII świadectwa ukończenia szkoły podstawowej dla pracujących. Ob. Zawistowski dokonał uroczystego otwarcia kina, w którym wyświetlono bezpłatnie 2 filmy. Do późnych godzin wieczornych mieszkańcy Rudki bawili się na zabawie tanecznej.

W dniach 31V-02 VI grupa 24 dzieci z klas IV,V,VI i VII przebywała na 3-dniowej wycieczce krajoznawczej. Dzieci zwiedziły Kraków, Nową Hutę i Wieliczkę. Koszt wycieczki 300 zł. Dzieci otrzymały od rodziców po 200 zł , a 100 zł zarobiły przy wykopkach ziemniaków w PGR Rudka. W drodze powrotnej zwiedziły Pałac Kultury i Nauki w Warszawie. Wycieczkę prowadził kierownik szkoły Władysław Goliński.

Prze cały okres wakacyjny trwały natężone prace przy budowie szkoły. Postanowiono, że na dzień 1 X 1957r. szkoła zostanie całkowicie wykończona i oddana do użytku. Były dni, że robotnicy pracowali po 14 godzin dziennie. Najwięcej  pracy i dobrej woli włożył majster budowy Antoni Kuryłowicz. Wielką pomocą był przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego Ludwik Półtorak.

Tak od frontu wyglądał budynek szkoły w lipcu 1957 r.

 Front szkoły

Rok szkolny 1957/58

Rok szkolny rozpoczęto 2 września i dzień ten był bardzo uroczysty z powodu oddania do użytku całego budynku szkoły. Na uroczystość zgromadzili się tłumnie mieszkańcy Rudki, dziatwa szkolna i zaproszeni goście. Na uroczystość otwarcia szkoły Minister Oświaty Władysław Bienkowski nadesłał gratulacyjny telegram: „Dziękuję serdecznie za zaproszenie na otwarcie szkoły i życzę nauczycielom oraz rodzicom najlepszych wyników w wychowaniu dzieci i młodzieży”.

Rok szkolny rozpoczęliśmy w zmienionym składzie nauczycieli. Kol. Jóźwiak Janina wyszła za mąż i nie wróciła do Rudki. Za mąż wyszła też Orzełowska Julia i obecnie nazywa się Turowska. Do pracy w szkole zostali skierowani kol. Szcześniak Zbigniew były nauczyciel szkoły w Niewinie Borowym i kol. Józef Prószyński-absolwent Studium Nauczycielskiego w Białymstoku. Szkoła liczy 9 oddziałów i uczęszcza do niej 286 dzieci. Zorganizowano pracownię fizyczno-chemiczną i salę prac ręcznych. Staraniem miejscowego drużynowego kol. Z. Szcześniaka została zorganizowana drużyna harcerska.

Od 1XI 1957r, rusza Szkoła Przysposobienia Rolniczego. Do klasy I uczęszcza 32 uczniów, do klasy II-25. Wykładowcami są: uprawa roślin- inż. mgr Jan Dołęgowski- nadleśniczy w Rudce; hodowla inwentarzowa – inż. Michał Zawistowski – dyr. PGR w Rudce.

15XI 1957r. do pracy w szkole został skierowany kol. Kościuk Walenty, repatriant z ZSRR (specjalista od śpiewu, prac ręcznych i języka rosyjskiego).

Od 15XI 1957r. została zorganizowana drużyna zuchów, którą prowadzi kol. Niewińska Jadwiga.

Dzięki dobrej pracy kol. Kołoszko Danuty i kol. Szcześniaka Zbigniewa nauczycieli wychowania fizycznego i opiekunów SKS szkoła osiąga coraz lepsze efekty w różnych dziedzinach sportu.

Dnia 17 grudnia zostały zorganizowane  szkolne mistrzostwa w jeździe na łyżwach. Do zawodów stanęło 16 uczniów. W każdej grupie wiekowej pierwsze miejsca zajęli: Rudkowski Tadeusz (kl.Va), Wasilewski Ryszard (kl.VII), Angielczyk Roman (kl.VI), Dołęgowski Andrzej (kl.Vb), Kuczyński Ryszard (kl.III).

W okresie zimowym drużyna harcerska, którą prowadzi kol. Szcześniak Zbigniew organizuje sporty zimowe, zabawy i gry terenowe. Harcerze szczególnie lubią wycieczki do lasu, tropienie itp.

12II1958r. w szkole odbyły się zawody szachowe o tytuł mistrza szkoły. Najlepsi uczniowie w tej dyscyplinie: Kaliszewska Helena, Napelska Bożena, Skowrońska Anna, Zawistowska Elżbieta, Wasilczuk Krystyna, Ostrowicka Irena otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.

21czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Promocję do następnej klasy uzyskało 82% uczniów.

Rok szkolny 1958/59

Szkoła liczy 326 uczniów w 8 oddziałach (równoległe klasy II i oddział przedszkolny).

W tym roku po raz pierwszy została zorganizowana klasa przedszkolna, która liczy 40 dzieci 6-letnich urodzonych w 1952r. Do pracy w charakterze przedszkolanki została skierowana Larysa Kononiuk.

Zgodnie z Zarządzeniem Ministra Oświaty nr 26 z 4 VIII1958r w sprawie zasad świeckości szkoły usunięto z izb lekcyjnych emblematy religijne oraz wpłynięto na młodzież szkolną, by nie odmawiała modlitw przed i po zajęciach z przedmiotów obowiązkowych.

W dniu 7 IX 1958r. część rodziców podburzona przez miejscowy kler w godzinach popołudniowych zebrała się przed budynkiem szkolnym zakłócając spokój i porządek publiczny domagała się zawieszenia w szkole emblematów religijnych. Informacje i wyjaśnienia  kierownika szkoły w tej sprawie nie przyniosły skutku. Do Rudki przybył podinspektor  Ob. J. Olszewski i z-ca przewodniczącego PPRN w Bielsku Podlaskim Ob. Wł. Godończuk, którzy próbowali wyjaśnić zebranej grupie słuszność zarządzenia Ministra Oświaty. Gdy to nie przyniosło skutku, wezwano Milicję Obywatelską, która wezwała do rozejścia się. Winni zakłócenia porządku publicznego zostali ukarani grzywną w wysokości od 1500 do 3000zł.  Z powodu zamieszania Inspektor Szkolny zarządził przerwę w zajęciach 8 i 9 IX br. Podobne zajścia miały miejsce w Ciechanowcu (2 IX), w Brańsku (8 IX), w Holonkach (10 IX). Dzięki natychmiastowej interwencji władz sytuacja została opanowana.

Z dniem 1 października Inspektorat Oświaty przenosi kierownika szkoły Golińskiego Władysława na równorzędne stanowisko do szkoły w Brańsku. Pełnienie obowiązków kierownika szkoły powierzono Zbigniewowi Szcześniakowi-nauczycielowi tutejszej szkoły.

W Szkole Przysposobienia Rolniczego zorganizowano zajęcia z kroju i szycia, które prowadzi p. Sopek Maria.

Spośród działających w szkole wielu organizacji szkolnych dużą aktywność wykazuje 27 Drużyna Harcerska, która prowadzi kol. Zbigniew Szcześniak. Po odpowiednim przygotowaniu harcerzy zorganizowano uroczystą wieczornicę, podczas której harcerze składali  przyrzeczenie harcerskie.

Uczniowie klas starszych zorganizowani w Kółku Przyjaciół Zwierząt w okresie zimy systematycznie prowadzą dokarmianie ptaków i zwierząt uczestnicząc jednocześnie w konkursie „Każde Dziecko Przyjacielem Zwierząt”. W ramach tego konkursu zostało zbudowanych wiele budek karmowych dla ptaków i kuropatw, paśników dla saren i zajęcy. W wyniku tego konkursu Koło przy naszej szkole zdobyło 2545 punktów i w skali województwa zajęło 8 miejsce otrzymując w nagrodę sprzęt elektroniczny na sumę 400 zł i dyplom uznania ufundowany przez Wojewódzką Radę Łowiecką w Białymstoku

1958r

Na zdjęciu jeden uczniów ze zrobioną prze siebie budką do karmienia kuropatw.

W czasie  wakacji przystąpiono do budowy budynku gospodarczego przy szkole w Rudce.

Rok szkolny 1959/60

Na rozpoczęciu roku szkolnego obecny był wizytator Kuratorium i Okręgu Szkolnego w Białymstoku tow. Zabielski. W skład grona nauczycielskiego przedstawia się następująco:

Szcześniak Zbigniew- kierownik szkoły, Szcześniak Danuta, Turowska Julia, Kościuk Walenty, Strzelec Ludwik, Płonowska Stanisława, Ambrożewicz Jadwiga, Lenart Anna, Jokisz Janina.

W styczniu 1960 roku członkowie SKS-u rozegrali mecz towarzyski w ping-ponga ze szkołą
z Brańska wygrywając w stosunku 10:0. W meczu rewanżowym uczniowie z Rudki wygrali również w tym samym stosunku. W maju grupa uczniów uczestniczyła w wycieczce do Krakowa i Zakopanego, zwiedzając te miasta i piękne polskie góry. Drużyna harcerska urządziła w czerwcu 1960 roku biwak szkoleniowy pod hasłem „Szukamy śladów 1000-lecia Polski”. Udział w biwaku wzięło 45 harcerzy i harcerek z Rudki oraz 5 harcerzy z drużyny harcerskiej w Niemyjach.

Rok szkolny 1961/62

Pracę w szkole rozpoczęli: Spalińska Władysława, Spaliński Eugeniusz, Guziuk Krystyna, Grajewska Jadwiga. W okresie wakacji Komitet Rodzicielski wybudował chodniki przed wejściem do budynku szkolnego. W październiku młodzież przystępuje do konkursu w zbiórce makulatury i złomu. W tej akcji za pierwsze półrocze szkoła zajęła 8 miejsce w skali wojewódzkiej. W miesiącu maju szkoła zostaje powiadomiona pismem o zajęciu 1 miejsca w skali wojewódzkiej oraz o przyznaniu nagrody pieniężnej w wysokości 500zł.

Rok szkolny 1962/63

Rozpoczęcie roku odbyło się 2 września 1962 roku pod hasłem „900-lecie Ziemi Bielskiej”.

30 września drużyny harcerskie i zuchowe rozpoczęły nowy roku harcerski. W styczniu, ze względu na duże mrozy, przerwano zajęcia w szkole. W miesiącu lipcu członkowie Komitetu Rodzicielskiego ogrodzili plac szkolny od ulicy Szkolnej.

Rok szkolny 1963/64

Pracę w szkole rozpoczęli: Puchalski Antoni, Pauk Maria, Kryczka Janina. W okresie ferii zimowych drużyny harcerskie i zuchowe po uprzednim zaplanowaniu prowadziły zajęcia organizując wolny czas również swoim kolegom nie należącym do organizacji.

W miesiącu kwietniu 1964 roku młodzież szkolna na uroczystym apelu podjęła zaproponowane przez Drużyny Harcerskie  szereg czynów społecznych na rzecz szkoły i środowiska dla uczczenia IV Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i XX-lecie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Do czynów należały takie prace: urządzenie ogródka dla dzieci klasy przedszkolnej, sadzenie drzewek i krzewów na placu szkolnym. Zakończenie roku odbyło się przy udziale przewodniczącego Komitetu Rodzicielskiego- Karpińskiego Stanisława oraz przewodniczącego Komitetu Opiekuńczego- Dyrektora PGR- Czapskiego Józefa.

Rok szkolny 1964/65

Do pracy w szkole przybyła Antychowicz Ludmiła oraz Buśko Maria, która  przybyła ze szkoły w Olendach.  W szkole w ramach zajęć pozalekcyjnych pracuje kółko polonistyczne, którego opiekunem jest Antoni Puchalski. 19 grudnia 1964 roku członkowie tego kółka zorganizowali wieczorek pod hasłem: „Wiem wszystko o Adamie Mickiewiczu”.  W miesiącu kwietniu 1965 roku uczniowie nasi odbyli szereg wycieczek do miejscowego PGR-u, gdzie poznali pracę robotników, mechanizację i warunki pracy załogi.

Rok szkolny 1965/66

Brak zapisów w kronice. Są zdjęcia z wyjazdów harcerzy na obóz do Augustowa.

 Rok szkolny 1966/67

Zakończenie roku szkolnego.

Zakończenie roku 1966/67

Rok szkolny 1968/69

Do naszej szkoły w bieżącym roku przybyli nowi nauczyciele, którzy rozpoczęli pierwszą w życiu pracę: Nazarewicz Józefa, Nowicka Władysława, Zastocki Kazimierz, Kuźmińska Janina. Natomiast pożegnaliśmy Julię Turowską i Bernadettę Gostępską, które zmieniły miejsce zamieszkania. W nowym roku szkoła liczy 14 klas. Jesień jest okresem, kiedy nasi sportowcy prowadzą walkę o palmę pierwszeństwa w czwórboju i pięcioboju. Ferie zimowe zapewniły uczniom wiele rozrywek. Harcerze zorganizowali dyżury zastępów. Młodzież niezrzeszona oglądała w telewizji teleferie. Były rozgrywki w ping-ponga. Chłopcy budowali karmniki dla ptaków i razem z dziewczętami roznosili na pola karmę. Harcerze zbudowali lodowisko na stawie obok szkoły. W maju zorganizowana została wycieczka do Warszawy. Trwała dwa dni. W czasie wakacji kierownik szkoły zorganizował obóz wędrowny do Augustowa.

Rok szkolny 1969/70

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego zbiegła się z 30-stą  rocznicą wybuchu II wojny światowej. Do szkoły przybyli: Szekowska Danuta, Stasiuk Walentyna. Ze szkoły odeszli: Koc Halina, Skłodowska Krystyna, Puchalski Antoni, który został kierownikiem szkoły w Domanowie. W szkole zostały przeprowadzone rejonowe zawody w lekkoatletyce. Udział wzięli uczniowie z 5-ciu szkół z naszego regionu. Najlepszym strzelcem w piłce ręcznej został Zbigniew Borek. Po rozgrywkach rejonowych drużyna sportowców z Rudki wyjechała na zawody powiatowe do Bielska Podlaskiego.

Zawody w Bielsku Podlaskim Uczniowie wraz z opiekunką Danutą Szekowską

Nasi zawodnicy spisali się na tych zawodach dobrze.

Zimą harcerze dokarmiali dokarmiali zwierzęta. 26 maja odbyła się dekoracja srebrnym Krzyżem Virtuti Militari bohatera spod Berlina Daniluka Bronisława. Delegacja młodzieży szkolnej zaniosła bohaterowi kwiaty i złożyła dużo życzeń. W czerwcu młodzież pojechała do Gdańska. Wycieczka trwała 5 dni. W lipcu zorganizowana dzieciniec wiejski.

Rok szkolny 1970/71

Nowy rok rozpoczęło 14 klas w tym jedna klasa I i jedna klasa VI. Ze szkoły odeszła Danuta Szcześniak i Stasiuk Walentyna. Powitaliśmy Barbarę Muczyńską i Marię Buśko. We wrześniu harcerze zorganizowali 1-dniowy biwak pod namiotami w lesie. W grudniu zakończyła się kilkudniowa wizytacja. Naszą szkołę wizytował podinsp. Mikołaj Jakubiuk i Wiesław Falkowski.

Klasa przedszkolna1970/71

10 stycznia 1971 roku harcerze podejmowali przybyłych z kuligiem harcerzy z Brańska. Spotkanie było miłe i wesołe. W styczniu jak zawsze odbyła się choinka noworoczna. Oczywiście Mikołaj bawił się razem z dziećmi. W tym roku szkołę ukończył 44 osoby. Na zakończeniu roku obecny był przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego i przewodniczący GRN Tadeusz Warmijak.

Rok szkolny 1971/72

Ze szkoły odeszły dwie panie: Danuta Skowrońska i Teresa Cereniewicz, a przyszły do pracy Irena Małysko i Teresa Sędziak. W tym roku będzie tylko 12 klas.

Styczeń to jak co roku okres zabaw noworocznych.

zabawa choinkowa styczeń1972

19 marca 1972 roku odbyły się kolejne wybory do Sejmu. Mieszkańcy Rudki składali swoje głosy w lokalu wyborczym, który mieścił się w szkole.

W maju i czerwcu uczniowie naszej szkoły pracowali przy budowie „zielonej sali gimnastycznej” czyli boiska do gry w siatkówkę i koszykówkę. Aby zbudować boisko, należało wyrównać teren, a następnie zasiać go trawą. Boisko ogrodzono siatką i pomalowano ją. Dziewczęta zasadziły wokół kwiaty. Młodzież przez cały rok zbierała pieniądze na odbudowę Zamku Królewskiego w Warszawie. Pod koniec czerwca otrzymaliśmy piękne podziękowanie.

Podziekowaniw

Rok szkolny 1972/73

W bieżącym roku istnieje 11 oddziałów. Ze szkoły odeszły panie: Regina Woronicka oraz Maria Gołębiecka. Pracę rozpoczęły: Maria Twarowska i Elżbieta Mazur. 1 styczna 1973r. nastąpiła reorganizacja szkół tzn. powstały szkoły gminne. W skład szkoły gminnej weszły następujące wsie: Niemyje, Olendy, Rudka, Mień. Z tych szkół uczniowie klas V-VIII będą od września 1973 roku uczęszczać do Szkoły Podstawowej w Rudce. Dyrektorem gminnym został Zbigniew Szcześniak.

18 marca odbyły się w Brańsku rejonowe zawody matematyczne. Przyniosły one sukces naszym uczniom. Zajęli oni I i II miejsce w kategorii klas siódmych. I miejsce zajął Andrzej Szcześniak, II- Barbara Rogucka. W maju zorganizowano wycieczkę do Białowieży uczniom, którzy mieli dobre wyniki w oszczędzaniu w SKO oraz uczniom z najlepszymi wynikami w sporcie i nauce.

Rok szkolny 1973/74

Naukę rozpoczęła młodzież z pobliskich wsi wchodzących w skład gminy (Olendy, Niemyje, Lubieszcze). Od tego roku funkcję zastępcy dyrektora gminnego zaczęli pełnić: Spalińska Władysława i Puchalski Antoni. Z grona nauczycielskiego odeszła Teresa Leonik. Pracę rozpoczynają: Fronc Stanisława, Aronowicz Irena, Skowrońska Lucyna oraz Buśko Walentyna, Żukowska Gertruda, Łozińska Ewa, Krasowska Krystyna, Dernowska Krystyna. Całe grono liczy 22 osoby. Dzieci, które są dowożone do szkoły, korzystają ze świetlicy, w której otrzymują gorące posiłki. Inne dzieci otrzymują mleko i bułeczki. Dzieci dowożone są do szkół samochodem ciężarowym, który szkoła otrzymała od POM-u w Bielsku Podlaskim.

W czasie karnawału młodzież organizowała wiele konkursów i olimpiad. Bardzo popularny był konkurs piosenki radzieckiej.

Konkurs piosenki radzieckiej

W marcu odbyły się zawody matematyczne na szczeblu szkoły. W konkursie klas ósmych zajęli: Andrzej Szcześniak, Jolanta Bobel, Sławomir Snarski, Barbara Rogucka. W klasach siódmych: Sieńko Piotr, Fiedorowicz Barbara, Zgiet Irena. W klasach szóstych: Anusiewicz Barbara, Spaliński Mirosław, Mańkowska Alina.

Rok szkolny 1974/75

Nowością w bieżącym roku szkolnym jest utworzenie klasy specjalnej (połączonej klasy III i IV), którą prowadzi Barbara Muczyńska.

Rok szkolny 1975/76

Rok szkolny rozpoczął się 21 sierpnia. Do szkoły uczęszcza 500 dzieci z 4 oddziałów. Na uroczystości przybyli przedstawiciele władz gminnych. Gościł naczelnik Gminy Rudka- Jan Snarski, Komendant MO w Rudce- Jan Fiłoc oraz członek Komitetu Rodzicielskiego- Antoni Sandomierski. Dyrektor szkoły Zbigniew Szcześniak, zachęcał uczniów do sumiennej i rzetelnej pracy i życzył dobrych wyników w nauce. W tym roku szkolnym młodzież musi nosić obowiązkowo miękkie obuwie oraz ciemne mundurki. Ze szkoły odeszły: Elżbieta Mazur, Maria Twarowska, Ewa Łozińska. Na miejsce byłej przedszkolanki przyszła nowa pani-Alicja Ilczuk. 17 listopada odbyła się inauguracja roku kulturalno-oświatowego na uniwersytecie dla rodziców. Placówką tą kieruje Władysława Spalińska. 17 listopada na uroczystym apelu podpisany został „Kodeks Ucznia”, z którym zapoznani zostali wszyscy uczniowie.

skanuj0013 skanuj0012 skanuj0014

W marcu szkołę odwiedził redaktor Telewizji Polskiej, słynny gawędziarz Michał Sumiński. Prowadził on wykład o zwierzętach. Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbyło się 5 czerwca. W czasie wakacji uczniowie uczestniczyli w obozach organizowanych przez nauczycieli placówki. Jeden z nich- w Pólku koło Supraśla prowadziła Krystyna Krasowska. Uczestniczyło w nim 100 uczniów naszej szkoły.

Rok szkolny 1977/78

Pracę rozpoczęła Zofia Osipiuk i Barbara Lendo. Od roku korzystamy z kuchni wraz ze świetlicą na 60 miejsc. W czasie ferii zimowych zorganizowano zimowisko, które prowadził nauczyciel Adam Kozieł. Uczniom udostępniono sprzęt sportowy, z którego uczniowie korzystali na samodzielnie przygotowanym lodowisku.

Rok szkolny 1978/79

Dużą popularnością w naszej szkole cieszy się sport. Osiągnięcia w tej dziedzinie zawdzięczamy Adamowi Koziełowi. Informacja na ten temat znalazła się nawet w Gazecie Współczesnej z 14 grudnia 1978 roku: „Mistrzostwa województwa białostockiego w tenisie stołowym szkół podstawowych (…) w kategorii chłopców zdobyli pingpongiści SP Rudka”.

 (wkrótce cd.)