Wiedza i umiejętności to sukces w przyszłości

Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce poprzez realizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy dla 115 os (48K, 67M), w tym 2 osób z niepełnosprawnościami, w terminie do 31.07.2020 r.

Pliki: