Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rudce realizuje projekt , ,,Mobilność uczniów kluczem do sukcesu szkoły” o nr 2020-1-PMU-3268 w ramach projektu, „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego ze środków PO WER współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Partnerem Projektu jest Scoala Gimnaziala, Comuna Gura Vitioarei, Strada Principala 197, 107305 Gura Vitioarei, scola_gura_vitioarei@yahoo.com, Rumunia.

Głównym założeniem projektu jest rozwijanie wśród uczniów komunikacji w języku angielskim, poszerzanie wiedzy z zakresu szeroko pojętej kultury Europy oraz doskonalenie umiejętności pracy zespołowej podczas mobilności w dniach 19.09.2021-01.10.2021r.

Wyjazdy do Rumunii planujemy w dwóch terminach:
19.09-02.10.2021 r-14 dni
03.10-09.10.2021 r.-7 dni
Formularz_rekrutacyjny
Formularz_zgloszeniowy
RODO