Gramy w radę, damy radę

„Nie tylko młodzieży zależy”- konferencja w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim.

16 września 2014 roku uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rudce oraz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce – w ramach podsumowania projektu Gramy w Radę, damy radę – innowacyjny program edukacji i aktywizacji obywatelskiej młodzieży – mieli zaszczyt uczestniczyć w regionalnej konferencji „Nie tylko młodzieży zależy” w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim. Wraz z uczniami w spotkaniu uczestniczył Pan Wójt Gminy Rudka Andrzej Anusiewicz oraz tutorzy – Maria Smorczewska, Agnieszka Łempicka, Anna Półtorak.

Podczas konferencji młodzież z drużyn zwycięskich – wśród których znalazło się „Leśne Echo Rudki” – spotkała się z przedstawicielami kilkudziesięciu samorządów lokalnych z terenu województwa podlaskiego, instytucji wojewódzkich oraz mediów. W trakcie spotkania zaprezentowano przebieg gry i przyświecające jej idee, dzielono się również refleksjami na jej temat, a przede wszystkim małymi i dużymi sukcesami zwycięskich drużyn. Prezentacja filmu reklamującego „Leśne Echo Rudki” – nakręconego podczas zlotu grup podlaskich w Broku oraz przybliżenie naszych największych osiągnięć było bardzo miłą, a nawet wzruszającą chwilą.

W dalszej kolejności przedstawiciele zwycięskich drużyn wzięli udział w debacie o tym, jak potencjał młodzieży przełożyć na wspólny sukces na rzecz dobra publicznego. Odpowiadali także na pytania zaproszonych gości, co miało zachęcić ich do wzięcia udziału w kolejnej edycji gry.

Dzień był niezwykle emocjonujący. Mimo iż gra dobiegła końca, uczniowie stwierdzili, że warto było wziąć w niej udział i dalej zamierzają aktywnie włączać się w organizację imprez i współpracować z Urzędem Gminy Rudka na rzecz środowiska lokalnego.

Anna Półtorak

2 1 3

Informacje o projekcie

Gra Gramy w radę, damy radę jest symulacją działalności Młodzieżowej Rady Gminy. Gra jest prowadzona w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich na terenie 3 województw:

  • warmińsko-mazurskiego,
  • podlaskiego,
  • świętokrzyskiego.

W trakcie 10 miesięcy (wrzesień 2013 – czerwiec 2014) 30 drużyn młodzieżowych ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pod przewodnictwem 30 dorosłych tutorów, nauczy się i doświadczy działalności obywatelskiej w formie Młodzieżowej Rady.

Wśród grających znalazła się drużyna z Rudki, składająca się z uczniów ZS CKR im. K. Kluka oraz ZS im. Jana Pawła II. Naszym tutorem jest p. Maria Smorczewska. Osobami wspomagającymi nas w działaniach są nasi nauczyciele p. Agnieszka Łempicka oraz p. Anna Półtorak.

Uczestnicy gry zmierzą się z obowiązkowymi i dodatkowymi zadaniami, które będą różnorodne. Będę mieć różny stopień trudności i wymagać różnorodnych umiejętności i talentów. Będą oceniane przez Zespół Ekspertów za pomocą punktów i odznaczeń (szczególnych wyróżnień dla najlepszych drużyn w danym zadaniu).

Finałem gry będzie realizacja wybranej inicjatywy i poddanie jej ocenie konkursowej!

Serdecznie zapraszamy do śledzenia naszych poczynań na stronie www.gramywrade.pl oraz na Facebooku. Nasza grupa nazywa się Leśne Echo Rudki.

Leśne ludki logo Leśne ludki