Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł! Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.
 
 
 

Równy start

Informacje o projekcie

W bieżącym roku szkolnym rozpoczynamy w naszej szkole realizację Projektu unijnego pt.  Równy start realizowanego w ramach Priorytetu IX  Działanie 9.1  Poddziałanie 9.1.2  „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

kapital-ludzki-logo

Projekt skierowany jest do uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Rudce i realizowany będzie od 02.09.2013 r. do 29.08.2014 r.

Projektodawcą jest Urząd Gminy w Rudce.

Celem ogólnym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych  poprzez indywidualizację procesu kształcenia uczniów klas I-III Szkoły podstawowej w Rudce.

Chcemy zapewnić każdemu dziecku, objętemu wsparciem w ramach projektu, możliwość usprawnienia umiejętności czytania i pisania w celu niwelowania ryzyka dysleksji- rozwój kompetencji w zakresie myślenia matematycznego w celu zmniejszenia trudności w nauce tego  przedmiotu-możliwość korygowania wad wymowy i  usprawniania aparatu mowy oraz możliwość rozwijania zainteresowań i uzdolnień matematyczno-przyrodniczych.

Dzięki udziałowi w projekcie doposażymy  bazę szkoły w niezbędny sprzęt, materiały i pomoce dydaktyczne.

Uczniowie będą mogli bezpłatnie korzystać z dodatkowych zajęć:

  • Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – 60 godz.
  • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 60 godz.
  • Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – 60 godz.
  • Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze uczniów – 60 godz.

Szczegółowe informacje na temat zajęć w ramach projektu można uzyskać u koordynatora projektu  p. Bożeny Kowalczuk oraz u osób prowadzących zajęcia (U. Niemyjska, B. Gałecka, A. Koc, A. Półtorak)

Dzięki pozyskaniu środków unijnych w kwocie 30 tys. zł szkoła wzbogaci się o atrakcyjne i nowoczesne pomoce dydaktyczne do wszystkich typów zajęć.

Zapraszamy chętnych uczniów z klas I-III SP  do uczestnictwa w w/w  zajęciach projektowych.

kl2kl IIkl. 1  kl-1 kl. 2  kl1    klI