Zajęcia pozalekcyjna na rok szkolny 2017/2018

INFORMACJA WKRÓTCE – STRONA W BUDOWIE – PRZEPRASZAMY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół wokalno – instrumentalny

 • poniedziałek 13.40 – 14.25
 • wtorek 13.40 – 14.25
 • czwartek 13.40 – 14.25
 • piątek 13.40 – 14.25

Koło informatyczne w gimnazjum środa 14.25

Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla klas  V-VI poniedziałek 13.45 – 14.30

Trening piłki nożnej dziewcząt gimnazjum czwartek  14.30 – 15.15

Zajęcia artystyczne w kl. „0” poniedziałek 13.00 – 14.00

Zajęcia rozwijające zainteresowania i zamiłowania czytelnicze:

 • w kl. „0” poniedziałek 10.00 – 10.45
 • w kl. I – III czwartek 11.50 – 12.25
 • w kl. II poniedziałek 12.45 – 13.30

Zajęcia komputerowe w kl. „0” poniedziałek 13.00 – 14.00

Rytmika kl. „0” – I gr. czwartek 13.00-14.00  II gr. piątek 12.45-13.45

Zajęcia edukacyjno – zawodowe Szkolnego Ośrodka Kariery dla uczniów kl. III gimnazjum wtorek 14.40 – 15.25

Zajęcia z plastyki poniedziałek, wtorek 13.30

Zajęcia edukacyjne z BRD sobota 10.00 – 14.00

Zajęcia przygotowujące ucz  kl. III  gimnazjum do egzaminu z języka niemieckiego wtorek 13.40 – 15.25

Zajęcia w ramach programu Youngster z uczniami kl. III gimnazjum wtorek 14.30 – 16.00

Zajęcia z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa. Przygotowanie do konkursu „Młodzież zapobiega pożarom”.

Kółko ortograficzne dla uczniów kl. III  środa 11.50 – 12.35

Zajęcia wyrównawcze:

 • z matematyki w kl.II  gimnazjum środa 8.00
 • z języka polskiego kl. I gimnazjum piątek 13.40
 • z języka polskiego kl. II gimnazjum wtorek 13.40
 • z języka polskiego w kl. V poniedziałek 12.45 – 13.30
 • matematyczno-przyrodnicze dla uczniów kl. IV – V poniedziałek 12.45 – 13.30
 • z języka angielskiego  w SP i gimnazjum  w zależności od potrzeb uczniów
 • z języka angielskiego w kl. VI czwartek 14.25 – 15.10
 • w kl. I wtorek 11.50 – 12.35
 • w kl. II środa  12.45 – 13.30
 • w kl. III wtorek 11.50 – 12.35

Zajęcia rozwijające:

 • z języka polskiego w kl. VI środa 12.45 – 13.30
 • matematyczno-przyrodnicze dla uczniów kl. IV – V środa  12.45 – 13.30
 • w kl. I piątek 8.00

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne:

 • w kl. „0” poniedziałek 11.00 – 12.00
 • SP poniedziałek 12.30 – 13. 00
 • SP środa 13.40 – 14.10
 • SP czwartek 13.30 – 14.30
 • Gimnazjum piątek 13.35 – 14.35