Zajęcia pozalekcyjna na rok szkolny 2021/2022

Zajęcia artystyczne:

,,0A”-środa: 13.00-13.30

,,0B”-czwartek: 13.00 – 13.30

Zajęcia czytelnicze:
 •  „0A”- poniedziałek: 13.00 – 13.30
 •  ,,0B”- piątek: 13.00 – 13.30

Zajęcia komputerowe w „0B” 

wtorek: 13.00-13.30

czwartek: 13.00-13.30

Zajęcia rytmiczno-taneczne w ,,0B”:
wtorek: 13.00-13.30
czwartek: 13.00-13.30
Zajęcia logopedyczne w ,,0A”:
 • wtorek: 13.30 – 14.00
 • środa: 13.30 – 14.00
 • piątek: 12.30-13.00
Zajęcia logopedyczne:
 • poniedziałek: 9.50 – 12.35
 • wtorek: 12.45 – 13.30
 • środa: 12.45 – 14.25
 • czwartek: 11.50 – 12.35
 • piątek: 11.50-13.30
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne:
 • poniedziałek: 11.50-12.35; 13.40–14.25
 • wtorek: 13.40 – 14.25
 • środa: 14.25-15.20
Zajęcia z terapii pedagogicznej:
 • poniedziałek: 12.45-14.25
 • wtorek: 12.45 – 13.30
 • środa: 12.45-14.25
 • czwartek: 11.50-12.35
Zajęcia rewalidacyjne:
 • środa: 13.40-14.25
 • piątek: 14.25-15.20
Zajęcia wyrównawcze:
 • z języka polskiego – poniedziałek: 13.40-14.25 i czwartek: 13.40-14.25
 • z matematyki – poniedziałek: 13.40-14.25
 • z języka angielskiego – czwartek: 12.45 – 13.30
 • w kl. I wtorek: 11.50 – 12.35
 • w kl. II środa:  12.45 – 13.30
 • w kl. III wtorek: 11.50 – 12.35

Zajęcia rozwijające:

 • kl. I- piątek: 11.50-12.35
 • kl. II- poniedziałek: 8.00-8.45
 • kl. III- poniedziałek: 8.00-8.45; piątek: 8.00-8.45
 • kl. V z języka polskiego – czwartek: 11.50-12.35
 • kl. VI z języka polskiego – środa: 8.00-8.45
 • kl. VII A z matematyki – poniedziałek: 14.25-15.20
 • kl. VII B z przyrody – poniedziałek: 14.25-15.20
 • kl. VIII z języka polskiego- wtorek: 13.40-14.25