Położenie

Gmina Rudka

Gmina Rudka jest położona w południowo – wschodniej części województwa podlaskiego, sąsiadując z gminami: Brańsk, Ciechanowiec, Grodzisk, Klukowo. Zajmuje powierzchnię 6441 ha z czego około 40% stanowią lasy. Liczba mieszkańców gminy wynosi 2000 osób.

Pierwsza wzmianka o Rudce pochodzi z 1434 roku. Po roku 1505 władali nią Korczewscy, a następnie Chlebowicze, Kiszkowie. Około połowy XVII wieku Rudkę wykupił Zbigniew Ossoliński. Rodzina Ossolińskich (1647-1902) szczególnie zasłużyła się dla miejscowości rozbudowując ją kompozycyjnie i wznosząc w XVIII w. barokowy kościół i pałac z zabudową towarzyszącą. Ossolińscy trzykrotnie uzyskiwali dla Rudki przywileje na targi i jarmarki . Po śmierci Wiktora Ossolińskiego w 1860 r. jego jedyną spadkobierczynią była córka Wanda, która wniosła Rudkę jako wiano Tomaszowi Potockiemu. Ostatnim właścicielem Rudki był hrabia Franciszek Salezy Potocki zmarły w 1949 roku.

W latach 1919-1934 Rudka była siedzibą gminy obejmującej 31 miejscowości.

W trakcie wojny sowieci urządzili we wsi lotnisko, a majątek upaństwowili. W 1941 r. Niemcy przejęli dobra i zarządzali nimi do ponownego wkroczenia sowietów.

Od 1959 r. we wsi funkcjonuje szkoła rolnicza.

W maju 1960 r. pożar zniszczył znaczą część miejscowości. W latach 1953-1976 Rudka była siedzibą gminy i gromady. Potem wchodziła w skład gminy Brańsk, a od 1992 r. jest ponownie ośrodkiem gminnym.

Niewątpliwą atrakcją przyrodniczą gminy jest kompleks lasów liściasto – iglastych,  w których znajdują się rezerwaty przyrody, stanowiska chronionych roślin i zwierząt oraz:

  • skupisko dębów w wieku od 150 do 500 lat,
  • stanowiska bobrów oraz ptaków chronionych m.in. orła bielika, orlika krzykliwego, bociana czarnego,
  • rezerwat leśny „Koryciny” z zachowanym starodrzewem dębowym.

Walory przyrodniczo – turystyczne uzupełniają istniejące powierzchniowe zbiorniki wodne o powierzchni około 10 ha oraz przepływająca przez teren gminy rzeka Nurzec.

Naturalne rozlewiska oraz czystość wody zachęcają do uprawiania wędkarstwa oraz do korzystania z naturalnych kąpielisk.

Barokowy kościół Trójcy Świętej (640 x 480) Zespół Szkół Rolniczych (640 x 480) Nadleśnictwo Rudka (640 x 480) Urząd Gminy w Rudce (480 x 480) Wejście główne do Zespołu Szkół w Rudce (640 x 480) Kapliczka Św. Floriana