Author Archive:

 
„Ponadnarodowa mobilność uczniów”
 
Organizacja szczepień – informacja dla dyrektorów szkół i placówek
 
Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny.
 
Organizacja uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022
 
Lista dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2021/2022
 
Gura Vitioarei- więcej informacji niedługo!
 
Zapraszamy Przedszkolaki do nowo tworzonego oddziału!
 
Wstępna lista dzieci przyjętych do Oddziału Przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022
 
Lista dzieci do klasy I na rok szkolny 2021/2022
 
Informacje dla rodziców o podręcznikach do oddziałów 0A i 0B oraz klas I-VIII: