Szkolny Konkurs Recytatorski „Ku pamięci Czesława Miłosza”

 
Dziś miał miejsce drugi etap Szkolnego Konkursu Recytatorskiego „Ku pamięci Czesława Miłosza” zorganizowanego przez Bibliotekę Szkolną oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Rudce. Piętnaścioro uczniów klas IV-VIII- Bartłomiej Rybacki, Patrycja Kowalczuk, Bartosz Niemyjski, Izabela Kujawska, Lena Anusiewicz, Eliza Baranowska, Maria Biesiada, Amelia Niemyjska, Błażej Szmurło, Karol Puchalski, Paweł Pampuch, Krzysztof Kaliszewski, Maja Szendomierska, Filip Dąbrowski, Zuzanna Szmurło- zaprezentowało własne interpretacje wybranych wierszy Miłosza. Ich oceny podjęła się Komisja w składzie: Pan Wójt Marcin Gawrysiak, Pani Dyrektor Monika Godlewska, Pani Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Barbara Kryńska, Pani Antonina Koc oraz Przedstawicielka uczniów Marcelina Borek. Decyzją jury równorzędne wyróżnienia otrzymali: Eliza Baranowska (kl.V), Maria Biesiada (kl.VI), Filip Dabrowski (kl.VIII). Zwycięzcy konkursu to: Lena Anusiewicz (kl.V) – I miejsce; Maja Szendomierska (kl. VIII) – II miejsce; Partycja Kowalczuk (kl. IV)- III miejsce. Serdeczne gratulacje dla laureatów, wyróżnionych i wszystkich uczestników konkursu. Na koniec recytatorzy usłyszeli od członków jury kilka cennych rad na przyszłość. Gorąco dziękujemy za ufundowanie nagród Panu Wójtowi, Pani Dyrektor GBP (także za pomoc w przygotowaniu konkursu), za obecność na podsumowaniu konkursu. ks. Proboszczowi Tadeuszowi Czyżakowi, za inicjatywę i całą organizację Pani Małgorzacie Fronc, za owocne obrady całemu jury, za pomoc w eliminacjach klasowych Pani Wiesławie Golińskiej.
Mamy nadzieję, że uczestnictwo w tym wydarzeniu było okazją do bliższego poznania Czesława Miłosza i jego poezji, która jest niezwykle różnorodna, przepełniona miłością, nacechowana wrażliwością na piękno przyrody. Pamiętajmy, że Rok Miłosza trwa nadal.