Konkurs „PROFILAKTYKA Z BAKCYLEM”

 

Profilaktyka-z-bakcylem-560

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku organizuje Konkurs pn.: „Profilaktyka z Bakcylem”. Stanowi on przedsięwzięcie z zakresu profilaktyki uniwersalnej, a jego misję określa potrzeba wsparcia konstruktywnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży województwa podlaskiego. Ważkim przesłaniem Konkursu jest jego pozytywny ton – inspirujący młodych ludzi do poszukiwań własnego miejsca w świecie bez sięgania po używki.

Konkurs polega na zaprezentowaniu siebie i swojej pasji w dowolnej spośród wskazanych form: zdjęcie/ plakat/ esej. Każda osoba, która chce wziąć udział w Konkursie, powinna do dnia 18 grudnia 2015 roku dostarczyć/przesłać do ROPS w Białymstoku:

  • Formularz zgłoszeniowy (załącznik do Regulaminu),
  • Pracę konkursową (w jednym z rozszerzeń plików komputerowych: jpg, doc, pdf, na płycie CD lub DVD wraz z krótką informacją o uczestniku.

Powyższy materiał konkursowy można dostarczyć osobiście do siedziby ROPS w Białymstoku (I p., pok. 11), lub przesłać pocztą (z dopiskiem Konkurs „Profilaktyka z Bakcylem”) na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, ul. Kombatantów 7, 15-110 Białystok (w tym przypadku decyduje data stempla pocztowego).

Zachęcamy uczniów klasy I i III gimnazjum do udziału w konkursie.

Materiały do pobrania:

1.Regulamin_konkursu_bakcyl

Zgłoszenie udziału w konkursie

2.zalacznik_do_regulaminu_bakcyl