Żeby było pięknie i czysto

 

W dniu 23.09.2020 r. ,w ramach akcji „Sprzątanie Świata”, uczniowie klasy ósmej posprzątali teren wokół szkoły- boisko, okolice stawu  oraz plac przy budynku, w którym mają zajęcia przedszkolaki i klasy I-III .

Akcja ta odbywa się  co roku , na przełomie  drugiej i trzeciej dekady  września  i ma na celu promowanie czystości najbliższego otoczenia, edukację odpadową oraz inicjowanie działań, dzięki którym  zmniejszy się negatywny wpływ człowieka na środowisko. Ci , którzy uczestniczą w takich akcjach z pewnością zastanawiają się , zanim rzucą papier lub butelkę na trawnik czy ulicę. Niestety,  znalazło się trochę  puszek, butelek
i papierków- na szczęście – dzięki  aktywności ósmoklasistów  są już w miejscu do tego przeznaczonym – w koszu na śmieci.