Zakończenie konkursu „Kolorowa Wielkanoc – Tworzymy razem z rodzicami”

 

W dniu 15.03.2016 roku w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Rudce rozstrzygnięto konkurs na wykonanie kartki, stroika lub ozdoby wielkanocnej organizowany przez Radę Rodziców. Do konkursu zgłoszono łącznie .28.…. prac:

 • W kategorii I dzieci z klas O-III S.P. – …25….
 • W kategorii II dzieci z klas IV – VI S. P.  –  …3
 • W kategorii III młodzież gimnazjum  –  …0……

Komisja konkursowa w składzie:

 • Kinga Paprocka…………………………………..
 • Bożena Półtorak..……………………………….
 • Janina Smolarczuk………………………………

Komisja wzięła pod uwagę następujące kryteria: estetykę wykonania, oryginalność (pomysłowość) oraz wkład pracy i na tej podstawie wybrała najpiękniejsze i najciekawsze prace i wyłoniła laureatów konkursu w poszczególnych kategoriach.

Kategoria I:

I miejsce – ……Tomasz Fronc kl. III…………………………

II miejsce – ……Bartosz Letmanowski  kl. IIB………………

III miejsce – …Amelia Burakowska kl. I…………………….

Nagrody pocieszenia otrzymują:

 1. Paweł Kryński kl. III…………………………
 2. Bartłomiej Niemyjski kl. I ……………………
 3. ….Julia Iwańczuk kl. III……………………………
 4. Kacper Rudkowski  kl. IIB …………..

Kategoria II:

I miejsce – …Dominika Mazur  kl. VI………………………………..

II miejsce –  …Damian Styczyński  kl. IV……………………………

III miejsce –  …Dawid Mazur  kl. IV………………………………….

Nagrody pocieszenia:

 1. ……………—————-………………..
 2. ……………—————….…………….

Kategoria III

I miejsce – ………………—————-……………..

II miejsce – ………………—————-…………….

III miejsce – ……………——————-……………

Nagrody pocieszenia otrzymują:

 1. ……………————-…………………
 2. ……………————-…………………

Pozostali otrzymują dyplomy za udział.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                        Podpisy członków komisji:

                 ……Kinga Paprocka………….

………Janina Smolarczuk……….

……Teresa Bożena Półtorak….

IMG_6591 IMG_6578 IMG_6581 IMG_6583 IMG_6584 IMG_6585 IMG_6586 IMG_6587 IMG_6588 IMG_6590