Wyjazd do Białowieży

 

W dn. 17.10.2019 r. uczniowie z grupy zajęć przyrodniczo -geograficznych i rozwijających uzdolnienia matematyczno-przyrodnicze w klasach I-III , pojechali z opiekunami- p. Barbarą Kozłowską, p. Urszulą Niemyjską i i p. Antoniną Koc do Białowieży na zajęcia edukacyjne.

         Zajęcia  edukacyjne odbyły się  w budynku Ośrodka Edukacji Przyrodniczej im. prof. J.J. Karpińskiego.   Grupa młodsza  miała zajęcia „Tajemniczy leśny świat”, a grupa starsza- „Białowieski Park Narodowy- walory przyrodnicze, historia i zagrożenia”.

     Następnie obie grupy przeszły  do budynku Muzeum Przyrodniczo- Leśnego BPN, gdzie  z przewodnikiem zwiedziły bogatą ekspozycję , obrazującą mieszkańców i   funkcjonowanie puszczy. Atrakcją zwiedzania muzeum było wejście na wieżę widokową, skąd roztaczał się widok na Puszczę Białowieską, dzięki pięknej pogodzie- bardzo rozległy.

  Po wyjściu z muzeum przewodnik pokazał jeszcze w Parku Pałacowym drzewo z wielką dziuplą, w której mogło zmieścić się kilkoro uczniów, co zostało przez wszystkich sprawdzone.

     Obiad w „Gospodzie pod Żubrem” dostarczył uczestnikom wyjazdu nowej energii, potrzebnej do zwiedzania  Rezerwatu Pokazowego Żubrów, znajdującego się ok. 4 km za Białowieżą w stronę Hajnówki.

   W rezerwacie  uczniowie przeszli z przewodnikiem  obok wszystkich stanowisk ze zwierzętami , dowiadując się  ciekawych informacji o ich życiu e rezerwacie  i  w warunkach naturalnych.

   Ostatnią atrakcją wyjazdu była wizyta w budynku edukacyjnym przy Rezerwacie Pokazowym Żubrów, gdzie można było w atrakcyjny sposób – korzystając z gier dydaktycznych , podsumować swoją wiedzę o Białowieskim Parku Narodowym.

    Piękna pogoda  i pozytywne wrażenia na pewno na dłużej pozostaną w pamięci uczestników wycieczki.

                                                                         Kozłowska Barbara