Wycieczka do Pietkowa

 

Dnia 18.09.2018r. uczniowie klas Va i Vb wraz ze swoimi wychowawczyniami udali się do Ośrodka Edukacji Leśnej „Cyraneczka” w Pietkowie.

Głównym celem wyjazdu było przybliżenie walorów krajobrazowych oraz poznanie swoistej flory i fauny tego atrakcyjnego zakątka na Podlasiu. Pierwszy punkt programu stanowiła prezentacja dotycząca znaczenia roślin w życiu ludzi,  głownie dla celów leczniczych. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem słuchali barwnych opowieści pani Justyny Bujno. Następnie uczestnicy wycieczki wyruszyli w teren, aby zaobserwować rośliny i zwierzęta występujące w tej okolicy. Integralną część wyjazdu stanowiło wspólne ognisko z gorącymi kiełbaskami i smacznymi bułeczkami.

Wycieczka była udana. Dziękujemy wszystkim za udział, a głównie przedstawicielom rodziców, p. Sylwestrowi Kowalczukowi i p. Arturowi Biesiadzie, za cenną pomoc i towarzystwo.

                                                                           Joanna Fronc, Irena Trofimiuk