Wizyta Ks. Biskupa Tadeusza Pikusa w naszej szkole

 

11grudnia  miało miejsce  niezwykłe wydarzenie. Naszą szkołę odwiedził szczególny Gość – Jego Ekscelencja Ks. Biskup Tadeusz Pikus – Pasterz Diecezji Drohiczyńskiej w asyście towarzyszących duszpasterzy i wójta Gminy Rudka – pana Andrzeja Anusiewicza. Wizyta  tak szacownego Gościa była wyjątkowym wydarzeniem dla dyrekcji, nauczycieli, rodziców i uczniów naszej szkoły.

Uroczyste przywitanie Księdza Biskupa przy wtórze pieśni  Bądź pozdrowiony gościu nasz, zainicjowanej przez uczniów, wyrażało naszą radość z powodu spotkania. Następnie słowa powitania wygłosiła pani dyrektor – Danuta Kresso oraz uczniowie. Po przywitaniu Jego Ekscelencji wszyscy zebrani obejrzeli piękny i bardzo wymowny taniec w wykonaniu uczniów z klasy III,  przygotowany przez panią Bożenę Gałecką. Spotkanie nie mogłoby się odbyć bez miłej i serdecznej rozmowy Ks. Biskupa z uczniami. Wspólny dialog rozweselił wszystkich. Na zakończenie wizyty Ks. Biskup udzielił obecnym pasterskiego błogosławieństwa i udał się na spotkanie z nauczycielami i pracownikami szkoły  oraz na słodki poczęstunek. Wpisał się  również do kroniki szkolnej.

Mamy nadzieję, że wizyta Ks. Biskupa w naszej szkole zapisze się nie tylko na kartach kroniki, ale także w  naszych sercach i w pamięci. Cieszymy się z tych odwiedzin i życzymy J.E. Ks. Biskupowi wielu Łask Bożych w posłudze duszpasterskiej.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie wizyty Księdza Biskupa.

W. Golińska