Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023

 

23 czerwca zakończyliśmy kolejny rok szkolny. Najpierw uczestnictwo we Mszy świętej, podczas której ks. Jarosław Wojasiński mówił o potrzebie wdzięczności Bogu i drugiemu człowiekowi. Dalsza część uroczystości to spotkanie w hali sportowej w dużym gronie: zaproszeni goście: Wójt Gminy Rudka – pan Marcin Gawrysiak, Skarbnik Gminy- pani Monika Agnieszka Dygas, Proboszcz Parafii pw. Trójcy św. w Rudce – ks. Tadeusz Czyżak, Proboszcz Parafii pw. Królowej Polski w Niemyjach Nowych i jednocześnie nasz katecheta – ksiądz Jarosław Wojasiński,  Siostry Misjonarki Świętej Rodziny w Rudce, Przedstawicielki Rady Rodziców- pani Paulina Kujawska i pani Martyna Puchacz, przedstawicielka Koła Gospodyń Wiejskich „Róża” w Rudce- pani Barbara Wasilewska, Rodzice naszych podopiecznych oraz my- społeczność Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce: uczniowie, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni. Uroczystość przebiegła pod znakiem pożegnań. Pani dyrektor w swoim przemówieniu podziękowała dwóm nauczycielkom: pani Bożenie Gałeckiej oraz pani Bożenie Półtorak za wieloletnią piękną pracę, pełen profesjonalizm i serce oddane szkole. Słowa wdzięczności wyraził również pan Wójt oraz pani Paulina Kujawska w imieniu Rady Rodziców. Obie panie pożegnały  się z nami, dziękując za wspólny czas w tej szkole.  Wreszcie nadeszła pora na nagrody. Najpierw te najważniejsze- za naukę, potem za inne działania na rzecz szkoły, aż po Nagrody Dyrektora Szkoły. W tym roku były dwie: dla Bartłomieja Niemyjskiego oraz Bartosza Skowrońskiego. Serdecznie gratulujemy! Tradycją stały się Nagrody Wójta Gminy Rudka. Otrzymali je uczniowie, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce: Eliza Baranowska (kl. IV), Maria Biesiada (kl. V), Karol Puchalski (kl. VI), Bartłomiej Niemyjski (kl. VIII). Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy! Następnie pani Dyrektor Monika Godlewska wręczyła ósmoklasistom świadectwa ukończenia szkoły, po czym ci młodzi ludzie z należytą powagą wypowiedzieli tekst ślubowania:  „Ślubujemy Tobie, Szkoło, strzec wiernie Twego honoru, a dalszą nauką i pracą  rozsławiać Twoje imię”. Pozostając w tak uroczystym nastroju, wszyscy w dumą i wzruszeniem zaśpiewaliśmy Hymn Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Potem byliśmy świadkami pożegnania uczniów klasy VIII ze szkołą. Z łezką w oku wyśpiewali „ Do widzenia, Przyjaciele”, podziękowali dyrekcji, wychowawczyni, nauczycielom, pracownikom szkoły, koleżankom i kolegom oraz rodzicom. Szczególnie wymownym był moment, gdy każdy z uczniów podszedł do mamy taty czy babci, by uściskać i wyrazić swą wdzięczność, a towarzyszyła temu piosenka „Mam cudownych rodziców”. To była piękna chwila… Ósmoklasiści  usłyszeli ciepłe słowa od swoich młodszych kolegów z klasy VII. Otrzymali też od nich upominki. I w takim trochę smutnym, pełnym wzruszeń nastroju wszyscy uczniowie udali się na spotkanie ze swoimi wychowawcami. Tam otrzymali świadectwa, gratulacje i życzenia. W klasie VIII był też przepiękny, a zarazem przepyszny tort wykonany przez jedną z mam, za co z całego serca dziękujemy. Były łzy, uściski, podziękowania, pamiątkowe zdjęcia. Spotkanie w tej klasie trwało najdłużej, bo niełatwo się pożegnać po tylu wspólnie spędzonych latach…

Przed nami czas wakacji, wyjątkowo długich. Oby były dla nas wszystkich bezpieczne i udane.