Udział uczniów w Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru

 

11 września 2015 r.  w Białymstoku odbył się  XV Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru pod hasłem „Koniec wojny. 1945-1989. Nowe zniewolenie”.  Jak co roku w marszu wzięła udział grupa  uczniów z klas I – III gimnazjum.

  Po  błogosławieństwie  w obrzędzie katolickim, prawosławnym i ewangelicko-augsburgskim uczestnicy Marszu  przeszli spod Pomnika Katyńskiego do kościoła pw. Ducha  Świętego, gdzie uczestniczyli we mszy  św. celebrowanej przez  prof.  dra hab. Edwarda Ozorowskiego. Po mszy  uroczystość była kontynuowana pod Pomnikiem Grobem  Nieznanego Sybiraka:  odśpiewano  hymn Związku Sybiraków , odmówiono modlitwy za zmarłych Sybiraków. Po wystąpieniach okolicznościowych, wśród których znalazło się wystąpienie p. Anny Marii Anders, córki generała Andersa,  apelu poległych,  złożeniu wieńców i kwiatów,  uczniowie naszego gimnazjum  zapalili symboliczny znicz .

Barbara Kozłowska

907 916 921