Tydzień Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Rudce

 

W dniach 24-28 kwietnia 2017 r. w ramach Tygodnia Profilaktyki i Promocji Zdrowia, który przebiegał pod hasłem: „ Bo życie masz tylko jedno …” zaproszeni goście oraz pedagog szkolny przeprowadzili szereg spotkań  i warsztatów propagujących zdrowy styl życia z wykorzystaniem filmów edukacyjnych, prezentacji multimedialnych i spektakli profilaktyczno-ekologicznych.

Pierwszemu dniu przewodziło hasło:  Dobre maniery i poczucie własnej wartości dodają mi pewności.

Uczniowie klas I-II gimnazjum  uczestniczyli w warsztacie na temat: „Kształtowanie postaw, wychowanie do wartości, respektowanie norm społecznych”, natomiast uczniowie klas V i VI szkoły podstawowej byli uczestnikami warsztatu z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu, dopalaczy i narkotyków.  Warsztaty poprowadziła trenerka Polskiego Centrum Profilaktyki z Krakowa. W klasach czwartej i piątej szkoły podstawowej oraz drugiej gimnazjum pedagog szkolny przedstawiła prezentację multimedialną nt. „Savoir vivre to moje drugie imię”, następnie uczniowie tych klas wzięli udział w turnieju  wiedzy o dobrych manierach. Odbyły się lekcje z pedagogiem w klasie II szkoły podstawowej  nt. „Reguły obowiązujące w naszej klasie” i w klasie VI – „Moje wartości w życiu”. 

Drugi dzień przebiegał pod hasłem: Najważniejsze sobą być, oczywiście zdrowo żyć!

Uczniowie klas II-III gimnazjum uczestniczyli w prelekcji z wykorzystaniem filmów edukacyjnych na temat: „Zaburzenia odżywiania” prowadzonej przez panią psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogiczne z Bielska Podlaskiego. Przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z Bielska Podlaskiego przeprowadzili pogadanki z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych z  zakresu wartości odżywczych pokarmów i zaburzeń odżywiania z uczniami klas IV-VI szkoły podstawowej i pierwszej gimnazjum. Pani psycholog poradni przeprowadziła także w klasie I G zajęcia z zakresu psychoedukacji na temat: „Alkohol, narkotyki – zachowania ryzykowne”, a w klasach IV i V warsztat „ Co to znaczy być asertywnym?”. Pod koniec zajęć uczniowie klas I i II gimnazjum oraz VI szkoły podstawowej przystąpili do konkursu surówkowego. Sporządzili zdrowe, pyszne surówki, które po ocenie jury zostały spożyte przez uczniów.

Hasło przewodnie trzeciego dnia to: Trening, wysiłek, sport, zaprawa – to dla zdrowia dobra sprawa!

Uczniowie klas III-VI szkoły podstawowej przystąpili do konkursu plastycznego na plakat pod hasłem „Zagrożenia dla zdrowia”. Tego dnia odbyły się również rozgrywki sportowe pomiędzy klasami IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum.

Czwartemu dniu przyświecało hasło: Nie groźny nam pożar, nie groźny wypadek, bo jesteśmy przygotowani na każdy przypadek.

Tego dnia gościliśmy przedstawicieli Placówki Terenowej KRUS, Komendy Powiatowej PSP oraz Komendy Powiatowej Policji – Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii z Bielska Podlaskiego. Uczniowie klas I-III gimnazjum oraz IV-VI szkoły podstawowej uczestniczyli w zajęciach z zakresu zagrożenia zdrowia i życia na wsi prowadzonych przez przedstawiciela KRUS. W klasach drugiej i trzecich szkoły podstawowej oraz I i II gimnazjum przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej przeprowadził pogadanki z zakresu zagrożeń pożarowych, natomiast przedstawiciele Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii rozmawiali z młodzieżą gimnazjalną o odpowiedzialności prawnej nieletnich i małoletnich, a z młodszymi dziećmi na temat ruchu drogowego i bezpieczeństwa rowerzystów jako uczestników tego ruchu. Ratownik medyczny z KP PSP przeszkolił  nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Również uczniowie klasy I G zapoznali się z zasadami udzielania pierwszej pomocy pod bacznym okiem wychowawcy klasy.

W ostatnim dniu TPiPZ, który przebiegał pod hasłem: Dużo umiemy, dużo wiemy więc Tydzień Profilaktyki podsumujemy odbyło się podsumowanie tygodnia profilaktyki.

Uczniowie klasy IV SP zaprezentowali przedstawienie „ Kulturalne zachowanie się w różnych sytuacjach”. W wykonaniu uczniów klas II i III szkoły podstawowej obejrzeliśmy inscenizację wiersza „Na straganie” oraz przedstawienie ekologiczne „Na ratunek Ziemi” w wykonaniu uczniów klasy V SP. Został rozstrzygnięty konkurs plastyczny w klasach III-VI SP  na plakat „Zagrożenia dla zdrowia”. I miejsce zdobyła klasa III B, II miejsce klasa VI SP, a III miejsce ex aequo zdobyły klasy IV i III A SP . Klasa V otrzymała wyróżnienie za udział w konkursie. W teście wiedzy o dobrych manierach zwyciężyła klasa IV SP, II miejsce zajęła klas V SP, a trzecie – klasa II G. W konkursie na najsmaczniejszą surówkę jury „miało nie lada orzech do zgryzienia”. Wszystkie surówki były bardzo smaczne i starannie przygotowane. Zwyciężyła klas VI, która użyła do swoich surówek najwięcej owoców i warzyw. Klasy I i II G zajęły ex aequo II miejsce. W rozgrywkach sportowych między klasami szkoły podstawowej pierwsze miejsce zajęła klasa IV, drugie miejsce klasa VI, a trzecie – klasa V. Zwycięską klasą gimnazjum w rozgrywkach sportowych okazała się klasa III, która otrzymała Puchar Wójta Gminy Rudka.

Za uczestnictwo w konkursach wszystkie klasy otrzymały dyplomy i nagrody. Sponsorem nagród oraz warsztatów prowadzonych przez trenera Polskiego Centrum Profilaktyki z Krakowa była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Rudce, za co serdecznie dziękujemy.

Serdeczne podziękowania kierujemy również do przedstawicieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Placówki Terenowej KRUS, Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Bielska Podlaskiego za aktywne wsparcie tegorocznych obchodów Szkolnego Tygodnia Profilaktyki i Promocji Zdrowia.

K. Kuczyńska

24 1 3 4 8 9 11 12 13 15 16 17 20 22 26 28 29 32 34