Tydzień Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce

 

W dniach 27 listopada -01 grudnia 2017 r. w ramach Szkolnego Tygodnia Profilaktyki i Promocji Zdrowia, który przebiegał pod hasłem: „Bezpieczeństwo, aktywny i zdrowy tryb życia sposobem na uniknięcie uzależnień” wychowawcy klas, pedagog szkolny, uczniowie klasy II gimnazjum oraz zaproszeni goście przeprowadzili szereg zajęć i spotkań propagujących zdrowy styl życia bez nałogów z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i filmów edukacyjnych.  Najmłodsi uczniowie obejrzeli bajkę profilaktyczną nt. bezpieczeństwa i zasad ruchu drogowego, a starsi spektakl profilaktyczny nt. problemu uzależnienia od Internetu i gier komputerowych.

Pierwszemu dniu przewodziło hasło:  Nie daj się uzależnić!

Uczniowie klasy II gimnazjum, realizujący projekt edukacyjny, przygotowali i rozwiesili na terenie szkoły plakaty pod hasłem przewodnim dnia. Chcieli zwrócić uwagę młodzieży,  że można uzależnić się od środków psychoaktywnych, alkoholu, tytoniu, ale także coraz częściej obserwuje się uzależnienia od telefonów komórkowych, portali społecznościowych, gier komputerowych i  leków. Przedstawili oni również w swojej klasie i w klasie III G samodzielnie przygotowaną prezentację multimedialną pt. „Nałogi i ich konsekwencje”.  Odbyły się lekcje z pedagogiem szkolnym  klasie III G na temat: „Stop narkotykom” z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej „Z pamiętnika narkomanki”, natomiast w klasach V i VI SP na temat: „Skutki palenia  tytoniu” z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej „Zniewoleni dymkiem”. 

Drugi dzień przebiegał pod hasłem: Recepta na zdrowe życie.

W grupie „0” iw klasach I-IV wychowawcy przeprowadzili zajęcia dotyczące bezpieczeństwa dzieci lub zdrowego stylu życia. Uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej wykonali prace plastyczne na temat: bezpieczeństwo, zdrowe odżywianie. Każda klasa szkoły podstawowej przygotowała wiersze lub rymowanki na temat: „Recepta na zdrowe życie”, które zostały zawieszone na wystawie ogólnoszkolnej. Wychowawca klasy IVB z pedagogiem szkolnym przeprowadzili z uczniami tej klasy pogadankę nt. „Zdrowy styl życia – właściwe odżywianie” z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej „ Suplementy diety”. W ramach aktywnego spędzania wolnego czasu odbyły się tzw. aktywne przerwy, podczas których na hali sportowej uczniowie tańczyli zumbę przy muzyce pod czujnym okiem pani Barbary Kozłowskiej.

Hasło przewodnie trzeciego dnia to: To największe jest szaleństwo, nie znać słowa „bezpieczeństwo”.

Uczniowie klasy IVA szkoły podstawowej uczestniczyli w lekcji z pedagogiem szkolnym nt. „Zdrowy styl życia–właściwe odżywianie” z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej „Suplementy diety”. Tego dnia gościliśmy aktorów z Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa. Dzieci przedszkolne i klas I-III obejrzały bajkę profilaktyczną, dzięki której zapoznały się z zasadami bezpiecznego zachowania się w domu, na drodze i w wolnym czasie. Nauczyły się, jak należy zachowywać się w niecodziennych sytuacjach i ostrożności wobec osób nieznajomych. Uczniowie klas IV-VI SP i II-III G obejrzeli spektakl profilaktyczny pt. „Nick Victoria”. Tematem spektaklu było uzależnienie od Internetu i gier komputerowych, zagrożenia wynikające z ujawniania danych osobowych w sieci oraz wpływ wirtualnej rzeczywistości na postrzeganie realnego świata. Pedagog szkolny wykonała i zawiesiła na korytarzu szkolnym gazetkę ścienną „Savoir – vivre dla dzieci”.

Czwartemu dniu przyświecało hasło: Każde dziecko ma prawa.

W tym dniu pedagog szkolny przeprowadziła w klasach VII, IVA i IVB szkoły podstawowej lekcje nt. Czym są prawa dziecka, jak powstały i do czego mam prawo?” z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. Ponadto na korytarzu szkolnym zawieszono gazetkę ścienną pt. „Każde dziecko ma prawo”. Pani Joanna Fronc przeprowadziła lekcję w klasie III G nt. „Uwaga AIDS”. Na  przerwach chętni uczniowie tańczyli zumbę na hali sportowej w ramach tzw. aktywnych przerw. Ćwiczenia poprowadziła Pani Barbara Kozłowska.

Ostatni dzień TPiPZ przebiegał pod hasłem: 1 grudnia – Światowy Dzień AIDS. Podsumowanie Tygodnia Profilaktyki.

W tym dniu, na znak wsparcia dla osób żyjących z HIV, uczniowie i nauczyciele przyczepili do swego ubioru czerwoną wstążkę.

Zaproszeni goście: przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP  z Bielska Podlaskiego – mł. kpt. Mateusz Młodzianowski przedstawił prezentacje:  „Zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej”  i „Czad- niebezpieczeństwo” oraz  przeszkolił uczniów klas V-VII SP i II-III G w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Klasy,  które wzięły udział w spotkaniu otrzymały kalendarze strażackie KG PSP na rok 2018. Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji z Bielska Podlaskiego – panie Inspektor Sylwia Bagniuk i Halina Sacharczuk  Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii oraz asp. szt. Agnieszka Dąbrowska – Oficer prasowy przeprowadzili pogadanki z uczniami klas VI-VII SP i II-III G na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich i małoletnich za popełnione czyny karalne oraz za przejawy demoralizacji i przemocy w rodzinie, zwłaszcza wobec kobiet. Panie przywiozły broszury i ulotki nt. przeciwdziałania przemocy oraz HIV/AIDS na stoisko profilaktyczne. Cieszyło się ono wśród uczniów dużym zainteresowaniem. Uczniowie klasy IVB SP pod opieką wychowawczyni – p. Joanny Fronc zaprezentowali przedstawienie „Zdrowe życie”. W wykonaniu dzieci z oddziału przedszkolnego posłuchaliśmy piosenki pt. „Pomidor” i obejrzeliśmy taniec.

Za aktywny udział w działaniach profilaktycznych wszystkie klasy otrzymały nagrody, a zaproszeni goście podziękowania.

Sponsorem nagród, materiałów na gazetki ścienne oraz spektakli profilaktycznych wystawionych przez aktorów Teatru Edukacji i Profilaktyki z Krakowa była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Rudce, za co serdecznie dziękujemy i jesteśmy bardzo wdzięczni.

Serdeczne podziękowania kierujemy również do przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Bielska Podlaskiego za aktywne wsparcie tegorocznych obchodów Szkolnego Tygodnia Profilaktyki i Promocji Zdrowia.

Szkolny Tydzień Profilaktyki i Promocji Zdrowia został przygotowany przez pedagoga szkolnego, panią Joannę Fronc i Janinę Smolarczuk.

K. Kuczyńska