Konkurs Ortograficzny o tytuł Mistrza Ortografii

 

mistrz-ortografii

Regulamin  Szkolnego Konkursu Ortograficznego

o tytuł Mistrza Ortografii dla uczniów klas I-III

Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Rudce

 

CELE KONKURSU

 •  podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych,
 • wyrabianie nawyku stosowania reguł ortograficznych,
 • motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności w zakresie ortografii,
 • wyłonienie MISTRZA ORTOGRAFII wśród uczniów  klas I – III gimnazjum.

TERMINY

Konkurs jest dwuetapowy:

 • I etap wewnątrzklasowy – grudzień 2016r.
 • II etap szkolny – styczeń 2017r.

ORGANIZACJA KONKURSU

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. I-III gimnazjum.
 • Teksty dyktand zostaną wybrane i opracowane przez nauczycieli języka polskiego.
 • Do połowy listopada uczniowie poszczególnych klas otrzymają  informacje o zakresie słownictwa i tematyce dyktanda . Materiały te zostaną też umieszczone na gazetce ściennej (obok sali lekcyjnej klasy II gimnazjum).

PRZEBIEG KONKURSU

 • W  I etapie- wewnątrzklasowym- biorą udział wszyscy uczniowie poszczególnych klas.
 • Do II etapu konkursu zakwalifikowanych  zostanie troje uczniów  z każdej klasy, którzy uzyskali najwyższe wyniki w I etapie.
 • II etap – szkolny – będzie się składał z dwóch części:

– dyktando ortograficzne,

– wyjaśnienie zasad pisowni.

 • Tytuł „Mistrza Ortografii” otrzyma osoba, która uzyska największą liczbę punktów w II etapie konkursu.
 • Z przebiegu szkolnego konkursu zostanie sporządzony protokół.
 • Wyniki konkursu zostaną podane na gazetce szkolnej oraz na stronie internetowej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rudce.
 • Dla zwycięzców przewidziano nagrody książkowe oraz dyplomy.
 • Organizatorzy dołożą wszelkich starań, by konkurs odbył się w serdecznej atmosferze.

      Serdecznie zapraszamy !

                                                                                                         Opracowała:  Małgorzata Fronc