Szkolny konkurs na najpiękniejszą bombkę bożonarodzeniową

 

Szkolny konkurs na najpiękniejszą bombkę bożonarodzeniową

organizowany przez Radę Rodziców Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rudce

Regulamin

Cel konkursu:

Celem konkursu jest podtrzymanie tradycji własnoręcznego wykonywania ozdób bożonarodzeniowych, umożliwienie dzieciom i młodzieży wykazania się pomysłowością i talentem plastycznym.

Uczestnicy:

Uczestnikiem może być każdy uczeń naszego Zespołu Szkół, który wykona bombkę i przekaże ją na własność szkoły.

Charakterystyka prac i termin ich składania.

Bombki o średnicy do 15 cm mogą być  wykonane techniką dowolną.

Prace uczniów z metryczką ( imię i nazwisko ucznia, klasa do której uczeń uczęszcza) oraz dołączona na kartce  zgoda informująca o przekazaniu pracy na własność szkoły z podpisem rodziców lub opiekuna prawnego mają być przekazane wychowawcy klasy w nieprzekraczalnym terminie do 22 stycznia 2016r.

Rozstrzygnięcie konkursu.

Komisja konkursowa powołana przez dyrektora szkoły w składzie:

– Przewodnicząca Rady Rodziców

– trzech nauczycieli z trzech poziomów kształcenia

Komisja rozstrzygnie konkurs w I tygodniu po feriach zimowych.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w trzech kategoriach wiekowych.

I  –  dzieci  z klas O-III S. P.

II   –  dzieci z klas IV VI S. P.

III   –  młodzież gimnazjum

Nagrody

W konkursie zostaną przyznane trzy nagrody główne ( w każdej kategorii) i po dwie nagrody pocieszenia.Nagrodą dla wszystkich uczestników będzie też prezentacja najpiękniejszych bombek  na szkolnej choince oraz ich sprzedaż na kiermaszu świątecznym w przyszłym roku szkolnym.

Uwaga:

Komisja zastrzega sobie prawo do zmiany liczby nagród w zależności od ilości uczestników i jakości otrzymanych prac.

Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rudce

                                                                        Danuta Elżbieta Kresso

bombka