Szkolny Dzień Profilaktyki i Promocji Zdrowia

 

Dnia 28 maja 2013 w naszej szkole obchodziliśmy Szkolny Dzień Profilaktyki i Promocji Zdrowia. Spotkanie rozpoczęło się od prelekcji w dwóch grupach wiekowych. Uczniowie klas 0-III szkoły podstawowej mogli posłuchać wypowiedzi inspektorów Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii nt. „Bezpieczne wakacje”. Młodzież gimnazjalna z klas I-II wysłuchała wykładu na temat: „Odpowiedzialność prawna nieletnich”.

Następnie  uczniowie klasy V pod kierunkiem pani Joanny Fronc (opiekuna Szkolnego Koła PCK) przedstawili inscenizację pt. „ Na ratunek Ziemi”.

Kolejnym punktem programu była prezentacja pt. „Zasady udzielania pierwszej pomocy” oraz profesjonalny pokaz  połączony z instruktażem. Mogli w nim wziąć udział chętni uczniowie. Ten punkt programu przygotowała pani Małgorzata Zaremba, która prowadzi zajęcia z edukacji dla bezpieczeństwa.

W dalszej części uroczystości uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ks. Krzysztofa Kluka (Technikum Żywienia) w Rudce, przedstawili  inscenizację „Na straganie”. Opiekę nad młodzieżą szkoły średniej sprawowała pani M. Barwińska.

Zaraz po tym odbył się konkurs na wykonanie surówki z wybranych produktów. Po jego rozstrzygnięciu zwycięzcom wręczono dyplomy i nagrody.

W tym samym czasie wcześniej wytypowani uczniowie przystąpili do testu wiedzy na temat zdrowia i profilaktyki. Test ten odbył się w klasie pod kierunkiem pani E. Żero.

Na zakończenie uroczystych obchodów szkolnego Dnia Profilaktyki i Promocji Zdrowia pani Krystyna Kuczyńska, główny organizator tej uroczystości wręczyła dyplomy i nagrody za test wiedzy zdrowotnej i profilaktycznej. Podziękowała również nauczycielom i uczniom za udział w dniu profilaktyki szkolnej.

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9