Święto Szkoły 2015

 

Ty prowadzisz nas, dalej nas prowadzisz, nasz Ojcze Święty, Patronie nasz…

      Dziewiąta rocznica  nadania naszej szkole zaszczytnego imienia Jana Pawła II oraz  czwarta rocznica nadania i poświęcenia sztandaru- to główne powody, dla których w dniu 16 października 2015 roku  zamiast  w zajęciach  dydaktycznych  uczestniczyliśmy w podniosłej uroczystości.  Tradycyjnie  już tego dnia  zgromadziliśmy się  na  Mszy Świętej sprawowanej w intencji całej społeczności  Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rudce. Ksiądz Tadeusz Czyżak podkreślił w homilii, że nie możemy naśladować  Jana Pawła II, gdyż On jest świętym, a świętości  nie da się naśladować, ale na pewno powinniśmy uczyć się od Niego, poznawać Jego nauczanie i realizować je w swoim życiu. Dalsze świętowanie miało już miejsce na terenie szkoły. Tradycją jest, że  tego dnia  uczniowie klasy I szkoły podstawowej i gimnazjum składają ślubowanie. I od tej ceremonii rozpoczęła się uroczystość. Dzieci, zanim zostały przyjęte w poczet  naszej społeczności, zaprezentowały  swoje umiejętności aktorskie i taneczne, czym zdobyły uznanie wszystkich zebranych. Ich występ był naprawdę wyjątkowo piękny. Ślubowanie, pasowanie i … niespodzianka! Książeczki  oszczędnościowe, upominki od zaprzyjaźnionego ze szkołą Banku Spółdzielczego w Brańsku ( za co z serca dziękujemy). Potem, najmłodsi gimnazjaliści powtórzyli za panią wicedyrektor tekst ślubowania. Prowadzące całą uroczystość- Kamila i Wiktoria- zwracając się do nich, zacytowały słowa Patrona: Drodzy uczniowie! Szanujcie szkołę! Wracajcie do niej z radością. Uważajcie naukę za wielki dar, który jest waszym podstawowym prawem i – oczywiście-zarazem obowiązkiem.
Myślcie o wszystkich waszych rówieśnikach w wielu krajach świata, którzy nie mają dostępu do edukacji.
      Drugą część Święta Szkoły rozpoczęliśmy od akademii poświęconej naszemu Patronowi,  po czym delegacje złożyły kwiaty i  zapaliły znicze przy popiersiu Jana Pawła II w holu głównym szkoły. Na zakończenie części poświęconej Patronowi  usłyszeliśmy  słowa: O Janie Pawle II – bez wątpienia – możemy powiedzieć, że osiągnął pełnię człowieczeństwa; doświadczył w życiu wszystkiego: i bólu, i radości, niepokoju i tęsknoty. Bezpośrednio nie usłyszymy już Jego głosu i już nigdy Go na ziemi nie spotkamy. Zachowajmy w pamięci Jego uśmiech, spontaniczne gesty i słowa, które nam pozostawił. Obyśmy potrafili nasze życie wypełnić ich treścią.

    Bohaterami  ostatniej  część naszych szkolnych uroczystości byli nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni, którzy  obchodzili  swoje święto 14 października. Życzenia płynęły od uczniów, rodziców ( w imieniu których wystąpiła przewodnicząca Rady Rodziców p. Agnieszka Marciniak), Wójta Gminy Rudka p. Andrzeja Anusiewicza oraz przedstawiciela BS w Brańsku p. Marka Kuczyńskiego. Słowa  podziękowania swoim pracownikom  przekazała również pani dyrektor Danuta Kresso.

     Ten wyjątkowy dzień zakończyliśmy wspólnym, z dumą wykonanym śpiewem Hymnu  Rodziny Szkół  im.  Jana Pawła II.

Oby coś z tego świętowania pozostało w naszych sercach…

IMG_5565 IMG_5509 IMG_5513 IMG_5532 IMG_5562 IMG_5585 IMG_5579 IMG_5603 IMG_5615 IMG_5620 IMG_5638 IMG_5642 IMG_5645 IMG_5649 IMG_5652 IMG_5684 IMG_5687 IMG_5703 IMG_5706 IMG_5709