Święto Szkoły – 16.10.2019

 

Każda kolejna rocznica nadania imienia naszej szkole jest okazją do poznawania życia i zagłębiania się w nauczanie Jana Pawła II.  Tak też było w tym roku. Rozpoczęliśmy świętowanie od Mszy św., podczas której ks. Proboszcz Parafii Rudka, a jednocześnie katecheta pracujący w naszej szkole- ks. Tadeusz Czyżak zaskoczył uczestników Eucharystii, mówiąc, iż to On  chciałby się od nas czegoś dowiedzieć o nauczaniu świętego Jana Pawła II. „Do odpowiedzi zgłosił się”  Wójt Gminy Rudka pan Marcin Gawrysiak, przywołując  znane słowa Papieża Polaka: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”. Częścią homilii była też modlitwa różańcowa prowadzona przez dzieci.

Dalsze uroczystości miały już miejsce w hali sportowej, gdzie zebrała się cała społeczność szkolna, rodzice oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy Rudka pan Marcin Gawrysiak, Kierownik GOPS-u w Rudce pani Halina Boratyńska, Wicedyrektor ZSCKR im. K. Kluka w Rudce pani Elżbieta Owerczuk, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Agnieszka Marciniak, obecny proboszcz naszej parafii ks. Tadeusz Czyżak oraz proboszcz senior ks. Andrzej Kiersnowski. Były też z nami Siostry Misjonarki Św. Rodziny pracujące w Rudce na czele z Siostrą Przełożoną Cecylią. Dużą radość sprawiła nam obecność emerytowanych nauczycieli i pracowników szkoły. W takim gronie uczestniczyliśmy w ceremonii ślubowania uczniów klasy I. Udowodnili oni, że w pełni zasługują na miano pierwszoklasistów, prezentując piękną część artystyczną.

Centralną część Święta Szkoły stanowi ta poświęcona Patronowi. Przypomnieliśmy sobie słowa Papieża Polaka wypowiedziane 40 lat temu podczas I Pielgrzymki do Ojczyzny: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”. Ale znaczna część akademii poświęcona była życiu Karola Wojtyły, począwszy od narodzin, poprzez niełatwe  dzieciństwo ( w wieku dziewięciu lat Lolek stracił mamę), młodość przeżywaną często w bólu i samotności (śmierć brata Edmunda, a potem śmierć ojca), po czas pontyfikatu- piękny, ale z dala od Ojczyzny, którą tak bardzo kochał.

Oddaliśmy hołd Patronowi poprzez złożenie kwiatów i zapalenie zniczy w głównym holu szkoły, gdzie widnieje wizerunek Jana Pawła II. Jak zawsze, z dumą zaśpiewaliśmy Hymn Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.

Tradycyjnie, Święto Szkoły  łączymy z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie przygotowali i zadedykowali wszystkim pracownikom oświaty piękne tańce  i piosenki. Były słowa podziękowań i życzeń. Wypowiadali je kolejno: uczniowie, Pani Dyrektor Bożena Kowalczuk, Pan Wójt, Pani Kierownik GOPS-u w Rudce,  Pani Wicedyrektor ZSCKR i m. K. Kluka w Rudce, Pani Przewodnicząca Rady Rodziców. Głos s zabrał również wieloletni dyrektor naszej szkoły Pan Zbigniew Szcześniak. Bardzo ciepło wyrażał się o naszej placówce, za co z serca dziękujemy.

To już 13. rocznica  nadania imienia szkole i 13. Święto Szkoły.  Czy pamiętamy na co dzień o tym, jakie spotkało nas wyróżnienie? Mieć takiego Patrona to zaszczyt i zobowiązanie. Umiemy pięknie i godnie świętować. Obyśmy potrafili na co dzień pięknie żyć (jak śpiewały dzieci podczas akademii).

Dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami tego dnia. Naszym uczniom- za godną postawę, piękne występy. Przybyłym Gościom – za obecność i wspólne przeżywanie tego wyjątkowego czasu, Bankowi Spółdzielczemu w Brańsku- za upominki dla pierwszoklasistów.

M. Fronc