Święto Drzewa

 

10 października2020 r.po raz  18 w Polsce  odbędzie się Święto Drzewa – w tym roku pod hasłem: „Święto Drzewa dla zwierząt!”

Święto  drzewa to okazja , by wzbogacić Ziemię o nowe drzewa, którestanowią niezbędny element regulacji klimatu – pochłaniają dwutlenek węgla, który jest przyczyną globalnego ociepleniaoraz są miejscem  wykorzystywanym przez zwierzęta do różnych celów. Drzewa i krzewy to swoiste oazy bioróżnorodności. Możemy spotkać tu wiele gatunków ptaków – dzięcioły, sowy, kowaliki, sikory,
a także ssaków , choćby popielice czy nietoperze oraz owadów, w tym często chronionych lub niespotykanych w innych siedliskach, np. występującego tylko na starych dębach chrząszcza kozioroga dębosza. Zniszczenie, wycięcie bądź choroba nawet jednego drzewa to zarazem zagrożenie życia dla wielu gatunków zwierząt. To tutaj ptaki, owady, wiewiórki, nietoperze czy inne zwierzęta znajdują pokarm, wiją swoje gniazda, wychowują młode, tworzą spiżarnie i szukają kryjówek. To ich dom!  To tutaj korzystają ze schronienia  czy budek lęgowych
i karmników.

Dlatego uczniowie naszej szkoły przyłączyli się do ogólnopolskiej
i  ogólnoświatowej akcji zadrzewiania, sadząc   przy szkole dęby, których sadzonki otrzymali od nadleśnictwa Rudka. Dęby posadzili uczniowie klasy VII A z p. Barbarą Kozłowską. Miejmy nadzieję, że  siódmoklasiści  nie posadzili drzew po raz  ostatni i w przyszłości będą kontynuować szlachetna misję zadrzewiania  naszej Ziemi.