Sukcesy uczniów w konkursie literacko-plastycznym

 

Dnia 6 czerwca w Szkole Podstawowej w Łubinie Kościelnym odbyło się uroczyste podsumowanie  X edycji  Konkursu Literacko – Plastycznego  dla Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II „Patron w wierszu i obrazie – tworzę z rodzicami”.

Konkurs adresowany był do dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, szkół specjalnych oraz ich rodziców z terenu województwa podlaskiego tworzących Podlaską Rodzinę Szkół Jana Pawła II oraz wszystkich chętnych, którym bliskie są przesłania naszego Patrona. Uczestnicy przygotowywali wspólnie z rodzicami wiersz związany z Janem Pawłem II rozwijający słowa Ojca Świętego „Szanuj, broń, miłuj życie i służ życiu – każdemu życiu!” oraz ilustrację do wiersza.

Na konkurs wpłynęło 19 prac z 4 szkół. Naszą szkołę reprezentowali Kinga Iwańczuk z klasy I, Kacper Trusiak z klasy II i Bartłomiej Niemyjski z klasy VII. Kinga i Bartek zostali laureatami tego konkursu w swoich kategoriach wiekowych a Kacper otrzymał wyróżnienie. Zarówno laureaci, jak i osoby wyróżnione otrzymały dyplomy, nagrody rzeczowe oraz  publikację zawierającą prace wszystkich nagrodzonych. Następnie każdy z nich miał możliwość zaprezentowania swojego wiersza licznie zgromadzonej publiczności.

Zanim jednak wręczono nagrody wysłuchaliśmy montażu słowno-muzycznego poświęconego Ojcu Świętemu w wykonaniu uczniów klasy III tamtejszej szkoły.

Gratulujemy uczestnikom i ich rodzicom oraz zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie za rok!

U. Niemyjska