Sukcesy uczniów w konkursach KRUS

 

27 maja 2022 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbyło się podsumowanie dwóch konkursów przygotowanych na ten rok przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dla uczniów szkół podstawowych: XII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci oraz III Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy” na szczeblu Oddziału Regionalnego Białystok.

W konkursie plastycznym mogły brać udział dzieci szkół podstawowych z terenów wiejskich w kategoriach wiekowych:

I grupa – klasy 0 – III szkoły podstawowej,

II grupa – klasy IV-VIII szkoły podstawowej.

Zadaniem konkursowym było wykonanie dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej upowszechniane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego sposoby zapobiegania upadkom osób podczas pracy i przebywania w gospodarstwie rolnym.

Wpłynęło 1606 prac ze 144 szkół województwa podlaskiego. Po trzy najpiękniejsze prace, w każdej kategorii wiekowej, zostały nagrodzone, a po 10 – wyróżnionych.

Z naszej szkoły została wyróżniona praca plastyczna uczennicy klasy I – Kingi Iwańczuk.

W Konkursie na rymowankę mogły uczestniczyć dzieci urodzone w latach 2008–2011, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do konkursu.

Zadanie konkursowe polegało na ułożeniu rymowanki (min. 4 wersy) popularyzującej sposoby ograniczenia ryzyka upadków osób w gospodarstwach rolnych.

Celem konkursu było promowanie prawidłowych nawyków i zachowań dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Tegoroczna edycja służyła upowszechnianiu wiedzy o zagrożeniach wypadkowych związanych z upadkami osób w gospodarstwach rolnych.

Na ten Konkurs do Oddziału Regionalnego KRUS wpłynęło 148 rymowanek. Trzy najlepsze zostały nagrodzone, a 30 wyróżnionych.

Rymowanka ucznia klasy V – Karola Puchalskiego otrzymała wyróżnienie.

Autorzy wyróżnionych prac otrzymali dyplomy i atrakcyjne nagrody od sponsorów.

Po gali rozdania nagród uczestnicy wraz z opiekunami zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.

K. Kuczyńska