Sukces naszych uczniów w IX edycji konkursu literacko – plastycznego „Patron w wierszu i obrazie”

 

Dnia 5 czerwca 2019r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu literacko – plastycznego „ Patron w wierszu i obrazie”, w którym uczestniczyli nasi uczniowie pod opieką pani dyrektor Bożeny Kowalczuk.

Konkurs skierowany był do Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie przygotować wspólnie z rodzicami wiersz związany z osobą świętego Jana Pawła II i Jego proroczymi słowami, wypowiedzianymi podczas I pielgrzymki do Polski w 1979r.: „Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi!” oraz zilustrować jego treść.

Spośród 21 prac komisja konkursowa wyłoniła 9 laureatów i przyznała 6 wyróżnień. Laureaci z naszej szkoły to: Małgorzata Skowrońska z klasy VIa, Dawid Kwiatkowski i Bartłomiej Niemyjski z klasy IV. Wyróżnienie otrzymali Bartosz Skowroński z klasy IV i Natalia Skowrońska  z klasy Va. Udział brała również Aleksandra Szymoniak z młodszej grupy przedszkolnej.
Laureaci oraz wyróżnieni uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe z rąk Biskupa drohiczyńskiego – Ks. prof. dr hab. Tadeusza Pikusa oraz zaprezentowali swoje wiersze podczas uroczystości.

Gratulujemy!

Janina Smolarczuk

Zdjęcia pochodzą ze strony Diecezji Drohiczyńskiej