Spotkanie z przedstawicielami Policji

 

9 maja 2018 roku gościliśmy przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji z Bielska Podlaskiego. Panie policjantki omówiły z uczniami klas V-VII szkoły podstawowej i II gimnazjum zasady bezpiecznego korzystania z Internetu, zagadnienia związane z przestępczością w Internecie, a także sankcje prawne wobec osób stosujących cyberprzemoc. Nasi uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach.