Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

 

        Chociaż pierwszy dzień września powitał nas w tym roku chłodem i mżawką, to jednak dobry nastrój towarzyszył wszystkim uczniom i nauczycielom rozpoczynającym rok szkolny 2021/2022. Co prawda ciągle jeszcze w cieniu pandemii, z podziałem na grupy, ale z ogromną nadzieją, że tym razem nauka stacjonarna będzie trwała aż do wakacji. 

         Pierwsza grupa rozpoczęła uroczystość o godzinie 8.00 i były to dzieci z grup przedszkolnych i klas 1-3.  O godzinie 9.00 odbyła się Msza św.  inaugurująca nowy rok szkolny i katechetyczny, a o godzinie 10.00 do szkoły przybyli uczniowie z klas 4-8. 
         Pani dyrektor Monika Godlewska powitała  zgromadzoną  w hali  społeczność szkolną, rodziców oraz gości: pana Marcina Gawrysiaka – Wójta Gminy Rudka, ks. proboszcza Tadeusza Czyżaka, panią Barbarę Kryńską – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej oraz panią Agnieszkę Marciniak i panią Bogumiłę Krasowską – przedstawicielki Rady Rodziców. Szczególnie ciepłe słowa skierowała do najmłodszych  przedszkolaków, które będą  uczęszczać do nowo utworzonej grupy 3-latków. Nauczycielom życzyła dobrego roku i owocnej pracy, a uczniom wielu sukcesów w nauce. Zachęcała do rozwijania swoich możliwości, do codziennej  pracy, porównując systematyczną naukę do przysłowiowej „kropli, która drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym spadaniem”. Przedstawiła najważniejsze priorytety edukacji w nowym roku szkolnym. Myśląc o rozwoju naszej szkoły, deklarowała wolę  i chęć współpracy nie tylko z UG Rudka, ale też ze wszystkimi  lokalnymi organizacjami  i zakładami pracy.  Ta współpraca jest widoczna w podejmowanych działaniach: nowe szafki dla uczniów klas 1- 4, projekt w przedszkolu, mobilność w postaci wyjazdów uczniów, realizacja występu nawiązującego do tradycji Podlasia, historyczny mural, który powstanie na ścianie szkoły dzięki zaangażowaniu OSP.

         Podobne życzenia skierowali do nauczycieli i uczniów pan wójt oraz ksiądz proboszcz, który zachęcał dzieci do nauki, bo daje wiedzę i mądrość. Następnie pani dyrektor przedstawiła nauczycieli, którzy od września  rozpoczną  pracę  w naszej szkole: p. Anna Wojtkowska (fizyka), p. Mirosława Chojnowska (muzyka), p. Marek Michałowski (informatyka), p. Edyta Godlewska (język angielski),  p. Katarzyna Zamachowska (wychowanie przedszkolne). Kolejny punkt wystąpienia bardzo zaciekawił uczniów, bo dotyczył przydziału wychowawstw oraz sal lekcyjnych.
         Wzruszającym momentem  uroczystości było pożegnanie  pań, które w tym roku odchodzą na emeryturę. Są to: pani Bożena Kowalczuk – była dyrektor szkoły oraz panie:  Barbara Kozłowska i Teresa Półtorak.  Pani dyrektor Monika Godlewska  podziękowała za wspaniałą, wieloletnią pracę i życzyła udanego wypoczynku połączonego z realizacją  pasji. Do życzeń i pożegnań dołączył pan wójt oraz przedstawicielki Rady Rodziców, wręczając odchodzącym paniom piękne bukiety kwiatów i upominki. Jako pierwsza głos zabrała pani dyr. B. Kowalczuk, która ze wzruszeniem wspominała długoletnią pracę w szkole w Rudce, najpierw  w charakterze nauczyciela, a później dyrektora szkoły. Pozostałe panie również  dziękowały  wszystkim za wspólnie przeżyte lata i deklarowały, że będą odwiedzać szkołę. Nie mówią „żegnaj, ale do widzenia”. Po części oficjalnej  uczniowie udali się do klas na spotkania z wychowawcami.

        Rok szkolny został rozpoczęty! Życzymy wielu sukcesów naszym dzieciom, uczniom i nauczycielom!

B Gałecka