Regulamin Szkolnego Konkursu Pięknego Czytania pt. „CZYTANIE JEST MODNE”

 

Cele konkursu:

  • promocja czytelnictwa,
  • budzenie zainteresowania wartościową literaturą dziecięcą,
  • stworzenie możliwości prezentacji własnych umiejętności oraz  porównanie ich   z umiejętnościami innych,
  • kształtowanie umiejętności pięknego czytania,
  • uczenie rywalizacji w miłej atmosferze.

Uczestnicy konkursu

Uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Rudce.

Przebieg konkursu:

1.Konkurs przebiega w II etapach:

– klasowym (rozstrzygnięty do końca stycznia 2017r.),

– szkolnym.

2.W pierwszym etapie konkursu uczestniczą wszyscy uczniowie klas IV-VI.

3. Każdy uczeń na forum klasy podczas  lekcji   języka polskiego czyta głośno wybrany przez siebie fragment prozy.
4. Fragment powinien być czytany przez około 2-3 minuty.
5.  Nauczyciel oceni głośne czytanie wybranego fragmentu.
6. Najpiękniej czytające 3 osoby z  każdej klasy biorą udział w II etapie konkursu (etap szkolny).

 7. Podczas II etapu uczestnik konkursu czyta 2 fragmenty utworów: indywidualnie wybrany przez siebie fragment (czas prezentacji – do 3 minut) oraz wylosowany fragment tekstu przygotowany przez komisję (czas zapoznania się z tekstem i zastanowienia się nad interpretacją – do 4 minut).

 Kryteria oceny:                                                                                                                             

  – płynność i bezbłędność czytania,

– wyrazistość,

– dykcja,

– interpretacja czytanego tekstu.

Uwaga! Komisja przyzna dodatkowe punkty za teksty zawierające dialogi.

Etap szkolny konkursu odbędzie się 15 lutego 2017r. o godz.11.00.

Za 3 pierwsze miejsca przewidziane są nagrody rzeczowe i dyplomy.

                                                                                              Organizator: W. Golińska  

czytanie