Powitania i pożegnania, czyli wyjątkowy początek roku szkolnego

 

3 września 2018 roku rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny. Spotkanie ze szkołą poprzedziła Msza Święta, którą ks. Robert Figura odprawił w intencji uczniów i nauczycieli.  Następnie zebrani udali się do szkoły, gdzie nastąpiła oficjalna część uroczystości. W  tym roku miała ona wyjątkowy charakter, chociaż początek przebiegał według tradycyjnego scenariusza, tzn.  wprowadzony został sztandar szkoły i odśpiewany hymn państwowy.  Jednak tym razem jako pierwszy głos zabrał  Wójt Gminy Rudka Pan Andrzej Anusiewicz i poinformował, że Pani Dyrektor Szkoły Danuta Kresso zdecydowała się przejść na emeryturę, a jej obowiązki w tym roku szkolnym przejmie dotychczasowa Wicedyrektor Pani Bożena Kowalczuk. To właśnie ona powitała wszystkich zebranych, a w szczególności uczniów, którzy przybyli do nas z innych placówek oraz 3-latki z oddziału przedszkolnego, które w tym roku rozpoczynają swoją przygodę ze szkołą. Przedstawiła też  wychowawców poszczególnych klas. Zachęcała uczniów do rzetelnej nauki  i życzyła wszystkim owocnej pracy.

Następnie zwróciła się do Pani Dyrektor Kresso i w imieniu wszystkich pracowników szkoły podziękowała jej za wspólnie przeżyte chwile oraz dobre, wieloletnie  kierowanie naszą placówką.  Życzyła również, aby  teraz mogła realizować  swoje pasje i marzenia, bo przecież- jak śpiewał M. Grechuta – „ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy”. Następnie głos zabrał Pan Wójt, który  w dłuższym przemówieniu podsumował i wysoko ocenił 17-letnią współpracę z Panią Dyrektor. Słowa uznania za mądre  kierowanie placówką i dobrą współpracę  wyraziła  Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Katarzyna Skowrońska. Pan  Rafał Goliński w imieniu Rodziców wręczył Pani Dyrektor ogromną skrzynkę kwiatów. Wzruszające słowa podziękowania za wspólnie spędzone chwile, cierpliwość  i serce  wyrazili  też uczniowie – przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego ( Klaudia Szmurło, Ola Karolczuk oraz Hubert Karpiński). Pani Kresso również podziękowała wszystkim  za współpracę i wspólnie spędzone lata. Nie  kryła wzruszenia,  wyrażając kilka osobistych  refleksji i wspomnień z życia, które zawsze mocno związane było ze szkołą.
W dalszej części uroczystości Pani Barbara Kozłowska złożyła gratulacje nowej Pani Dyrektor-  Bożenie Kowalczuk, życząc jej wielu sukcesów i zadowolenia  z pracy na stanowisku dyrektora.

Po części oficjalnej  uczniowie udali się na spotkania z wychowawcami.

Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy  wielu sukcesów, wytrwałości, ciekawych doświadczeń oraz radosnych chwil spędzonych w naszej szkole.

B. Gałecka