Powiatowe Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju BRD z sukcesem naszych uczniów

 

 

28 kwietnia br. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce odbyły się Powiatowe Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Głównym organizatorem turnieju był starosta bielski, zaś współorganizatorami wójt Gminy Rudka, Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim i Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rudce.

Celem turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu, upowszechnianie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, propagowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu oraz inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy u podstaw na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Do rywalizacji przystąpiło 8 czteroosobowych drużyn ze szkół podstawowych w grupie I (rocznik 2010 i młodsi) i 10 drużyn trzyosobowych w grupie II (rocznik 2007 i młodsi). Łącznie w dwóch kategoriach wiekowych rywalizowało 62 zawodników. Każdy uczestnik turnieju rozwiązywał test wiedzy o ruchu drogowym, ponadto musiał pokonać tor sprawnościowy oraz wykazać się umiejętnością udzielania pomocy przedmedycznej.

Po kilkugodzinnych zmaganiach zostały ogłoszone wyniki klasyfikacji indywidualnej i drużynowej, które przedstawiały się następująco:

W klasyfikacji drużynowej szkół podstawowych w grupie I zwyciężyli:

I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB im. J. Kostycewicza w Bielsku Podlaskim,

II miejsce – Szkoła Podstawowa z DNJB w Orli,

III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim.

Indywidualnie w kategorii szkół podstawowych w grupie I zwyciężyli:

I miejsce – Szymon Niemyński – Szkoła Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów

w Bielsku Podlaskim,

II miejsce – Izabela Rola – Szkoła Podstawowa z DNJB w Orli,

III miejsce – Ihor Kumeiko – Szkoła Podstawowa z DNJB w Orli.

W klasyfikacji drużynowej szkół podstawowych w grupie II zwyciężyli:

I miejsce – Szkoła Podstawowa z DNJB w Orli,

II miejsce – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rudce,

III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim.

Indywidualnie w kategorii szkół podstawowych w grupie II zwyciężyli:

I miejsce – Jakub Sebetyniuk – Szkoła Podstawowa z DNJB w Orli,

II miejsce – Julia Bobel – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rudce,

III miejsce – Bartosz Żukowski – Szkoła Podstawowa w Augustowie.

Drużyny z najlepszymi wynikami otrzymały puchary ufundowane przez starostę bielskiego, a zawodnicy atrakcyjne nagrody ufundowane przez sponsorów. Ponadto wszyscy uczestnicy turnieju zostali objęci ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej organizatora ufundowanym przez Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Motorowego w Białymstoku.

Nad prawidłowym przebiegiem i organizacją tego etapu Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym czuwał Powiatowy Komitet Organizacyjny powołany przez starostę bielskiego.

Drużyny, które zajęły pierwsze miejsca, będą reprezentować powiat bielski w Finale Wojewódzkim Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w Białymstoku. Dla szkół podstawowych w grupie I odbędzie się on dnia 12 maja 2022 roku w Miasteczku Ruchu Drogowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 im. Zygmunta Glogera, natomiast dla szkół podstawowych w grupie II 10 maja 2022 roku w Miasteczku Ruchu Drogowego w Szkole Podstawowej nr 43 im. Simony Kossak.

Organizatorami na szczeblu krajowym są: Polski Związek Motorowy, Komenda Główna Policji, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego wraz z odpowiednimi strukturami terenowymi.

Składamy serdeczne podziękowania dyrektorom szkół i nauczycielom za uczestnictwo i przygotowanie uczniów do Turnieju. Wszystkim zwycięskim drużynom i zawodnikom życzymy zajęcia wysokich miejsc w następnych etapach turnieju.

M. Bobel