Podsumowanie konkursu plastycznego o tematyce pożarniczej „Zapobiegajmy Pożarom” na szczeblu powiatowym.

 

23 lutego 2018 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Bielsku Podlaskim odbyło się podsumowanie eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom”. W posumowaniu konkursu udział wzięli laureaci których prace plastyczne po ocenie jury zostały zakwalifikowane na eliminacje wojewódzkie konkursu. Jury dokonało oceny 231 prac plastycznych i na szczebel wojewódzki wytypowało 20 prac. Dla laureatów i nauczycieli strażacy z bielskiej Komendy przeprowadzili krótką pogadankę na sali edukacyjnej „OGNIK”. Autorzy wyróżnionych prac otrzymali z rąk  st. bryg. Waldemara Kudrewicza – Komendanta Powiatowego PSP w Bielsku Podlaskim oraz dh Arkadiusza Krasowskiego – Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Bielsku Podlaskim dyplomy i nagrody rzeczowe.

Uczniowie z naszej szkoły od wielu lat zdobywają nagrody w konkursach plastycznych  o tematyce pożarniczej. Na konkurs szczebla powiatowego  wysłaliśmy kilkanaście prac, które zostały wyłonione w trakcie eliminacji szkolnych.

Ania Gawrysiak  uczennica klasy III gimnazjum powtórzyła swój sukces  z lat poprzednich.
Praca Ani została zakwalifikowana na eliminacje wojewódzkie. Dziewczynka otrzymała dyplom i nagrodę rzeczową (blender).

B. Półtorak