Podsumowanie konkursu na najpiękniejszą szopkę lub gwiazdę betlejemską

 

21 grudnia 2021 otrzymaliśmy wyniki konkursu na najpiękniejszą szopkę lub gwiazdę betlejemską organizowanego przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym. 5 uczniów uzyskało tytuł laureata, a siedmiu wyróżnienia. Wszyscy otrzymali atrakcyjne nagrody. Serdecznie dziękujemy Pani Raisie Rajeckiej- Wójt Gminy Bielsk Podlaski i Pani Annie Żochowskiej- Dyrektor Szkoły za nagrody przyznane naszym uczniom, uczestnikom uzyskanych tytułów, pięknych prac i atrakcyjnych prezentów.