Podsumowanie konkursu czytelniczego CZYTANIE JEST MODNE

 

 Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa jaką sobie ludzkość wymyśliła”

                                                                                                                            Wisława Szymborska

Stajemy się społeczeństwem, które coraz mniej czyta. Fakt ten spowodowany jest  dominacją  telewizji i innych mediów elektronicznych zastępujących czytanie.  Według ostatnich badań 42% Polaków deklaruje brak zainteresowania książką. A przecież czytelnictwo to ważna sfera w życiu każdego człowieka, bez względu na wiek, pochodzenie czy wykształcenie. Człowiek wychowany tylko przez „szklany ekran” funkcjonuje zupełnie inaczej niż ten, który czyta książki.

Zalety czytania książek są ogromne, wręcz gigantyczne. Książka rozbudza i kształtuje wyobraźnię, poszerza wiedzę i daje ogrom satysfakcji.  Rozwija wrażliwość estetyczną, wpływa na rozwój intelektualny, rozwija życie emocjonalne, ma bardzo duże znaczenie w dziedzinie wychowania społecznego. Czytanie uczy myślenia, pobudza pomysłowość, uczy nowego słownictwa   i oryginalnych wyrażeń, co w pewnym stopniu pomaga w formułowaniu myśli i wypowiedzi.  Dzięki lekturze książek zdobywa się też  umiejętność poprawnej  pisowni.

Niestety, stale spada nie tylko poziom czytelnictwa, a również rozumienie czytanego tekstu. Widoczne jest to zwłaszcza wśród uczniów.  W związku z tym nasza szkoła podejmuje różne działania popularyzujące czytelnictwo. W tym roku zorganizowaliśmy Szkolny Konkurs Pięknego Czytania  pt. ”Czytanie jest modne”.  Głównym celem  konkursu było kształtowanie umiejętności pięknego czytania i promocja czytania. Sądzę, że cel został osiągnięty. Wszyscy uczniowie, do których konkurs był skierowany, wzięli w nim udział.  Często przygotowali fragmenty z zupełnie nieznanych dla większości książek, czym wzbudzili zainteresowanie swoich kolegów. Jeżeli były to fragmenty zawierające dużą dawkę humoru, inni uczniowie chcieli poznać tytuł książki, by  ją przeczytać.

W. Golińska

PROTOKÓŁ   podsumowujący konkurs

konkurs