Podsumowanie akcji: ,,Zamiast batonika-wrzuć do słoika”

 

Patron naszej szkoły, św. Jan Paweł II mówił: ,,Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. 

Pragnę podziękować wszystkim klasom, nauczycielom i rodzicom,
bo zebraliśmy wspólnie podczas akcji ,,Zamiast batonika- wrzuć do słoika” 3086,20zł. Pieniądze zostały przeliczone przez wychowawców, a potem przeze mnie i Panią Izabelę Markowską- Przewodniczącą Rady Rodziców
i 7 października  wpłacone na konto Michasia Boguckiego, który choruje
na SMA.

Ale akcja trwa nadal. W przyszłym tygodniu przekażemy nakrętki na ten cel.

Po konsultacjach z nauczycielami i rodzicami proszę również, żeby, zamiast kwiatków na Dzień Edukacji Narodowej, przekazać te fundusze na chorego chłopca zgodnie z hasłem: ,,Zamiast kwiatka- daj na skrzatka”. Nas w tym roku obdarujcie własnoręcznie wykonanymi laurkami.

I jeszcze zbieramy kasztany, żołędzie i jabłka dla Michasia do 15 października 2020 roku. Dziękuję dzieciom  i młodzieży za  aktywne włączenie się w tę zbiórkę oraz rodzicom przywożącym efekty waszej pracy. Są naprawdę imponujące, a zbierający martwili się dzisiaj, że kasztanów zabraknie.
Mam nadzieję, że sobie poradzicie.

Dziękuję za piękną postawę oraz wrażliwość wszystkim ofiarodawcom, rodzicom i nauczycielom naszej szkoły, którzy inspirują mnie do podejmowania takich akcji.

                                                                 Monika Godlewska-dyrektor szkoły