Pasowanie uczniów kl. I, Święto Szkoły i Dzień Edukacji Narodowej

 

W tym roku Święto Szkoły połączone z Dniem Edukacji Narodowej z powodu pandemii obchodziliśmy inaczej niż w latach ubiegłych. Uroczystość została podzielona na dwie części i przebiegała w mniejszym, kameralnym gronie
z przestrzeganiem zasad reżimu sanitarnego.

W pierwszej części: ślubowaniu pierwszoklasistów, uczestniczyli uczniowie klas I- III i dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz zaproszeni goście: Ks. Proboszcz Tadeusz Czyżak, Wójt Gminy Rudka – pan Marcin Gawrysiak, Pani Dyrektor Monika Godlewska, nauczyciele oraz rodzice pierwszoklasistów.

Uroczystość pasowania na uczniów klasy I, która na stałe została włączona do kalendarza uroczystości szkolnych to ogromne przeżycie nie tylko dla samych dzieci – kandydatów na uczniów, ale także dla ich rodziców, nauczycieli, koleżanek i kolegów. Poprzedził  je okres kilku tygodni przygotowań, w którym dzieci poznały prawa i obowiązki ucznia, poznały szkołę, jej pracowników, otoczenie, koleżanki i kolegów. Poznały Ojczyznę, symbole narodowe.

Uroczystość pasowania była dla pierwszoklasistów niejako egzaminem dojrzałości do podjęcia obowiązków ucznia. Dzieci miały okazję wykazać się wiedzą i umiejętnościami. W krótkiej części artystycznej, przygotowanej pod kierunkiem p. Antoniny Koc, zaprezentowały, że są  gotowi zostać uczniami
i z wielką ochotą i zapałem podejmą obowiązki szkolne. Po takim egzaminie, złożyły ślubowanie i zostały  pasowane przez Panią Dyrektor na uczniów naszej szkoły. Na pamiątkę spotkania otrzymały pamiątkowe dyplomy i usłyszały wiele ciepłych słów pod swoim adresem takich jak cytat św. Jana Pawła II:,, Każdy człowiek, każde dziecko jest słońcem, które wschodzi. Dzieci są nadzieją,
która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta. Pragnę… wypowiedzieć tę radość, jaką dla każdego z nas stanowią dzieci, wiosna życia, zadatek przyszłości każdej dzisiejszej ojczyzny.” Pani Joanna Fronc – opiekun SKO wręczyła dzieciom książeczki z dziesięciozłotowym wkładem ufundowane
przez Bank Spółdzielczy  w Brańsku i zachęciła do oszczędzania.

Po zakończeniu pierwszej części uroczystości wszyscy przeszli do kościoła
na Mszę Świętą, którą odprawił Ks. Proboszcz Tadeusz Czyżak w intencji uczniów, rodziców i nauczycieli. O piękne śpiewy zadbała Siostra Przełożona Cecylia, o czytania, modlitwę wiernych i procesję z darami p. Janina Smolarczuk. Wszyscy odmówili wspólnie Litanię do św. Jana Pawła II.

Dalsza część uroczystości odbyła się w sali gimnastycznej z zachowaniem obowiązujących aktualnie zasad bezpieczeństwa.

Po odśpiewaniu hymnu Pani Dyrektor serdecznie przywitała zebranych, zwracając uwagę na podwójny charakter uroczystości – Święto Szkoły
i Dzień Edukacji Narodowej. Odnosząc  się  do postaci  Patrona szkoły,
14. rocznicy nadania imienia szkole, wartości reprezentowanych przez św. Jana Pawła II, które warto rozwijać każdego dnia i trudnego charakteru pracy
w oświacie,  złożyła wszystkim nauczycielom oraz pracownikom administracji
i obsługi życzenia, a także podziękowania za codzienny wysiłek z okazji
ich święta. Pani Dyrektor wyraziła wdzięczność Panu Wójtowi za wspieranie podejmowanych inicjatyw, Księdzu za wspólne Msze Święte i modlitwy, Siostrze Przełożonej Cecylii za oprawę muzyczną w kościele, p. Barbarze Kryńskiej
za troskę o świeże kwiaty przy patronie szkoły, Radzie Rodziców: Przewodniczącej: p. Izie Markowskiej, Zastępcy: p. Agnieszce Marciniak
i Skarbnik: p. Bogumile Krasowskiej za wspieranie akcji: ,,Zamiast batonika-wrzuć do słoika”, zbiórka kasztanów, ,,Zamiast kwiatka-daj na skrzatka”
dla Michasia, Pani Dyrektor Bożenie Kowalczuk, p. Renacie Gawrysiak
i p. Annie Półtorak-Gieros za zrozumienie i życzliwość przy zmianie sal.

Tradycyjnie został oddany hołd patronowi szkoły poprzez złożenie kwiatów
i zapalenie zniczy pod popiersiem św. Jana Pawła II przez delegację złożoną
z Panią Dyrektor, księdza  Tadeusza Czyżaka, Pana Wójta oraz przedstawicieli uczniów. Następnie wszyscy odśpiewali wspólnie Hymn Rodziny Szkół
św. Jana Pawła II.      

W dalszym ciągu uroczystości uczniowie, którzy przygotowywali się pod kierunkiem p. Małgorzaty  Fronc i p. Ireny Trofimiuk, zaprezentowali część artystyczną,  wykonując  wzruszające wiersze i  pieśni  związane z postacią Patrona szkoły, ks. Jerzego Popiełuszki oraz taniec pod kierunkiem p. Joanny Brandt, dedykowany wszystkim pracownikom szkoły.

Część artystyczna odbyła się na tle pięknej dekoracji przygotowanej p. Teresę Półtorak, organizatorki  Szkolnego Konkursu Plastycznego „PORTRET JULIUSZA SŁOWACKIEGO”. Uczniowie, którzy zdobyli I, II i III miejsca, odebrali zasłużone nagrody.

Nie zabrakło życzeń ze strony Wójta – p. Marcina Gawrysiaka i Przewodniczącej Rady Rodziców-p. Izabeli Markowskiej oraz Nagród Dyrektora i Wójta  z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Nagrodzonym  nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi serdecznie gratulujemy, a  wszystkim obecnym dziękujemy za wspólne świętowanie!

                                                       Antonina Koc i Barbara Kozłowska