Opłatek w Drohiczynie

 

     Dnia 8 stycznia 2016 roku uczniowie naszego zespołu szkół tj.: Kamila Karpińska, Natalia Kujawska i Karol Bobel pod opieką Pana Grzegorza Sokołowskiego wzięli udział w spotkaniu opłatkowym szkół noszących imię Jana Pawła II, które miało miejsce w Seminarium Duchownym w Drohiczynie.

Już tradycyjnie Biskup Tadeusz Pikus, podobnie jak w latach poprzednich Biskup Antoni Dydycz, spotkał się w Drohiczynie z przedstawicielami szkół noszących imię św. Jana Pawła II oraz Sługi Bożego ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w diecezji drohiczyńskiej. Organizatorem spotkania był dyrektor Wydziału Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego ks. kan. dr Krzysztof Mielnicki. Rozpoczęła je Eucharystia, celebrowana w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego. W homilii ksiądz biskup wspomniał swoje spotkania z Patronami szkół, podkreślając, że są oni wzorami apostołów Jezusa w dzisiejszym świecie, a szkoły te są szczególne, gdyż mogą czerpać wiele od swoich Patronów. Ich życie uczy nas miłości miłosiernej a „Bóg nie potrzebuje od nas niczego. On potrzebuje nas.” – podkreślił. Zebrani obejrzeli w auli seminaryjnej, część artystyczną, przygotowaną przez młodzież z Gimnazjum Gminy Liw w Węgrowie, której dyrektor Krzysztof Litka złożył w imieniu przybyłych, noworoczne życzenia pasterzowi diecezji drohiczyńskiej. Ks. bp Tadeusz Pikus, nawiązując do przesłania wystawionego misterium, życzył, aby nigdy nie ulegać wszechobecnym pokusom podążania w życiu jedynie za urodą, sławą, władzą czy bogactwem, ale wykorzystać to do zdobywanie wieczności oraz nie tracić nadziei, wyrastającej z wiary i miłości drugiego człowieka. W spotkaniu uczestniczyli także inni duszpasterze, dyrektorzy, katecheci, nauczyciele i uczniowie tych szkół.

        Na terenie diecezji drohiczyńskiej jest obecnie siedemnaście placówek, noszących imię św. Jana Pawła II oraz pięć nazwanych imieniem Sługi Bożego ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. W spotkaniu uczestniczyła również delegacja Katolickiej Szkoły Podstawowej w Ogrodnikach, należącej do Stowarzyszenia Szkół Katolickich. Na koniec były życzenia przy opłatku oraz wspólny poczęstunek.

ksap_opl_jpII_wysz_2016-195 ksap_opl_jpII_wysz_2016-116 ksap_opl_jpII_wysz_2016-066 ksap_opl_jpII_wysz_2016-032

Zdjęcia pochodzą ze strony Diecezji Drohiczyńskiej