Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

 

1 marca w Polsce obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ustanowione 11 lat temu święto jest poświęcone żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, którzy przeciwstawili się sowieckiej agresji i reżimowi komunistycznemu. W dniu tym nasi uczniowie wraz z Panią Dyrektor Moniką Godlewską i nauczycielem historii Panią Barbarą Kryńską odmówili modlitwy oraz zapalili znicz przy Krzyżu Sybiraków. Wcześniej na lekcjach historii dowiedzieli się, że Żołnierze Wyklęci to przede wszystkim synowie chłopów, rzemieślników, młodzi nauczyciele, urzędnicy, oficerowie i podoficerowie rezerwy, a nawet maturzyści czy gimnazjaliści wywodzący się z małych miasteczek i wsi. Wszystkich ich łączyła miłość i niezgoda na komunistyczne rządy oraz gotowość do walki o wolność, nawet za cenę życia. Wychowani w przedwojennej Polsce w miłości i odpowiedzialności za ojczyznę, wybierali wierność najwyższym wartościom. Trwali w podziemiu, ponieważ jak śpiewa współczesny bart Andrzej Kołakowski:

„…przysięgali na orła i krzyż,

na dwa kolory, te najświętsze w Polsce barwy,

na czystą biel i gorącą czerwień krwi,

na wolność żywych i na wieczną chwałę zmarłych…”

Dzień, w którym oddajemy hołd polskim bohaterom, nawiązuje do wydarzenia sprzed 71 lat, kiedy w areszcie śledczym Warszawa Mokotów wykonano wyrok śmierci na siedmiu oficerach Armii Krajowej, członkach Zarządu Głównego zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Tworzyli oni ostatnie kierownictwo ogólnopolskiej konspiracji kontynuującej od 1945 roku dzieło Armii Krajowej. Warto pamiętać o bohaterstwie, poświęceniu i odwadze Żołnierzy Wyklętych.

Barbara Kryńska