Kształcenie na odległość w klasach I-III szkoły podstawowej – poradnik MEN

 

Zamieszczamy najnowsze informacje o zdalnej nauce w klasach I-III. Prosimy o zapoznanie się z nimi

Poradnik dla szkół klasy I-III – wersja pdf

Poradnik dla szkół klasy I-III – wersja word