Konkurs plastyczny „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym – bezpieczna droga do szkoły”

 

W czwartek 21 listopada w Urzędzie Gminy Rudka miało miejsce ogłoszenie wyników konkursu plastycznego „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym – bezpieczna droga do szkoły” skierowanego do uczniów klas 0 – IV, który odbył się w ramach realizowanego przez Gminę Rudka projektu „Bezpieczna droga do szkoły w Gminie Rudka” dofinansowanego w 2019 roku z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020” koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Do konkursu, którego celem było m.in. zachęcenie dzieci do aktywności twórczej oraz uświadamianie ważkości bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym, przystąpiło czterdziestu pięciu uczniów z klas 0 – IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce. Jury oceniało prace w dwóch kategoriach: klasy 0 – I oraz II – IV.

W kategorii pierwszej przyznano dwa pierwsze miejsca: Elizie Baranowskiej (klasa I) i Karolinie Kryńskiej (klasa I) oraz dwa wyróżnienia: Karolinie Woroszył (klasa 0„A”) i Joannie Półtorak (klasa 0„B”).

Natomiast w starszej grupie miejsce pierwsze otrzymała praca Aleksandry Markowskiej (klasa II), miejsce drugie – praca Zuzanny Szmurło (klasa IV), zaś miejsce trzecie – praca Zuzanny Kucharczuk (klasa II). Przyznano również dwa wyróżnienia, które przypadły Kacprowi Kwiatkowskiemu (klasa II) i Mai Szendomierskiej (klasa IV).

Po rozstrzygnięciu konkursu i wręczeniu pamiątkowych dyplomów i nagród, Pan Wójt Marcin Gawrysiak zaprosił do siebie wszystkich zwycięzców na słodki poczęstunek. Miejmy nadzieję, że atrakcyjne nagrody i ciepłe przyjęcie ze strony Urzędu Gminy zaowocują w przyszłości równie licznym udziałem w podobnych konkursach.

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za podjęcie artystycznej wypowiedzi na temat swojej bezpiecznej drogi do szkoły, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Anna Półtorak – Gieros